Akdeniz Üniversitesi

KİŞİSEL BİLGİLER

AD SOYAD

: Adnan AYDIN

adnan

 

 

 

DOĞUM YERİ ve TARİHİ

: MARDİN – 1982

ADRES

: Akdeniz Üni. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü

TELEFON

FAKS

E-POSTA

: 0 242 227 25 21

: 0 242 227 45 64

:aydina@akdeniz.edu.tr

EĞİTİM

YIL

DERECE

ÜNİVERSİTE

ALAN

2004-2009

LİSANS

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

TARLA BİTKİLERİ

2010-2013

YÜKSEK LİSANS

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

TARLA BİTKİLERİ

2013-

DOKTORA

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

TARLA BİTKİLERİ


AKADEMİK DENEYİM

YIL

UNVAN

BÖLÜM

ÜNİVERSİTE

2010-…

ARŞ. GÖR.

TARLA BİTKİLERİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

KONGRELER, SEMPOZYUMLAR

INCE A.G., KARACA M., AYDIN A., Development Of Chimeric Capsicum-Physalis and Solanum-Physalis Plants. II. International Food R&D Brokerage Event, 3-4 June/2013, İzmir, Turkey.

AYDIN A., KARACA M., INCE A.G., Development Of Molecular Diagnostic Kit for Diagnosis of Origanum. II. International Food R&D Brokerage Event, 3-4 June, İzmir/2013, Turkey.

KARACA M., INCE A.G., AYDIN A., Development Of Long-Fiber Cotton With Epigenetic Regulation: a Non Transgenic Approach II. International Food R&D Brokerage Event, 3-4 June, İzmir/2013, Turkey.

AYDIN A., KARACA M., INCE A.G., Development Of Molecular Diagnostic Kit for Diagnosis of Origanum. Türkiye İnovasyon haftası, 28-29-30 Kasım/2013, İstanbul, Turkey.

AYDIN A., GOCER UYGUR E., INCE A.G., KARACA M., Do short fiber cells of Upland and Pima cotton show different levels of DNA methylation? Global biotechnology Congress 16-19 June/2014, Boston, USA.

TEŞVİK/BURS/DESTEK

TUBİTAK yayın teşvik ödülü, 2013

PROJELER

“Pamuk (Gossypium L.) Kromozom Substitüsyon Hatlarının Mikrosatellit Markırları Kullanılarak Belirlenmesi” Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), 2011.02.0121.052, 2012-2013.

“Pamuk Lif ve Ovül Gelişiminde DNA Stozin Metilasyonunun Epigenetik Regülasyonu Üzerine Bir Araştırma” COST-TUBİTAK, 112T386, 2012-2014.

KURS/TOPLANTI/WORKSHOP

“Epigenetics: from bench to bedside” Konferans. Salerno, İTALYA, 5-6 Kasım 2012

“Epigenetics: from bench to bedside” Konferans. Vilnius, LİTVANYA, 30-31 Ekim 2013

YAYINLAR

SCI'ce taranan dergilerde yayınlanan yayınlar

INCE, A.G., KARACA, M., AYDIN, A. 2011. Comparison of multiple DNA aligment algorithms for Labiatae molecular phylgeny inferences. Planta Medica, 12:1280.

KARACA, M., INCE, A.G., AYDIN, A., AY S.T. 2013. Cross-genera transferable e-microsatellite markers for 12 genera of Lamiaceae family. Journal of the Science of Foof and Agriculture, 93(8):1869-1879.

Ulusal toplantılarda sunulan çalışmalar

İNCE, A.G., AYDIN, A. KARACA, M. ONUS, A.N. 2011.  Moleküler Markır Tekniklerinin Gelişimi ve Bitki Islahı ve Tohumculukta Kullanım Alanları. TÜRKİYE IV. TOHUMCULUK KONGRESİ, 14-17 Haziran 2011/Samsun. s:264-270.

İNAL, B., KARACA, M., AYDIN, A., İNCE, A.G. 2012. Değişik Biyoinformatik Araçlar Kullanılarak ITS1, ITS2 Gen Bölgelerinin Substitüsyon Modellerin Ortaya Konulması. 21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, 3-7 Eylül/2012, İZMİR.

Sayfa Özeti: Arş. Gör. Adnan AYDIN

Sayfa Açıklaması: Adnan AYDIN COTTON PAMUK

Anahtar Kelimeler: