Akdeniz Üniversitesi

Duyurular

Bu modülde içerik bulunmamaktadır.

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

man

Batı Akdeniz yöresinin ovalarında ve yaylalarında yetişen tarla bitkilerinin yetiştirme ve ıslah çalışmaları Bölümün ana konularıdır. Bir yandan yeni çeşitlerin geliştirilmesine çalışılırken, diğer yandan bu çeşitlerin her türlü genetik ve tarımsal özellikleri de belirlenmektedir.

Daha önce yapılmış olan, devam etmekte olan ve gelecek için planlanan bazı araştırma konuları şunlardır: Kapalı kapsüllü susam ıslahı, farklı koşullara uygun nohut ıslahı, fiğ fak.resimıslahı, hibrit mısır ıslahı, erkenci ve hastalıksız patates ıslahı, buğday ve arpa ıslahı, biyoteknolojik yöntemlerle idiyotip belirleme çalışmaları. Araştırmalar Kampüs, Aksu, Korkuteli, Ürkütlü ve Kızılkaya yörelerinde yapılmaktadır.

Bölümde Iisans ve Iisansüstü öğretim yapılmakta ve esas itibariyle şu dersler verilmektedir: Tarımsal Ekoloji, Genetik, Bitki Islahı, BiyoteknoIoji, Tohumluk, Tahıllar, Yemeklik Dane Baklagiller, Yağ -Lif -Keyf - Şeker - Nişasta Bitkileri, Çayır -Mer'a, Yem Bitkileri, Tarla Tarımı, Bilgisayar Tekniği, Genetik Mühendisliği.

Halen Bölümde 6 Profesör, 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 5’i bölümde kadrolu olmak üzere toplam 10 lisansüstü öğrenci bulunmaktadır.

Batı Akdeniz yöresinin ovalarında ve yaylalarında yetişen tarla bitkilerinin yetiştirme ve ıslah çalışmaları Bölümün ana konularıdır

lab1

Bölümde dışarıya yönelik olarak şu teknik hizmetler verilmektedir:

1. Laboratuvar -Arazi Testleri ve Deneyleri

 • Çeşit -verim denemeleri
 • Tohumluk kalite analizleri
 • Yağlı tohumlarda yağ miktar ve kalite analizleri
 • PCR yöntemiyle çeşit -saflık analizleri
 • Yapay ve doğal çayır-mer'aların kurulması ve ıslahı
 • Mer'a durumu ve kapasitelerinin saptanması
 • Yem bitkileri yetiştiriciliği
 • Arı mer'ası kurulması
 • Yem Iezzet ve kalite testleri
 • Silaj yapım teknikleri
 • Çim bitkileri yetiştirme ve çim alanlarının tesisi

2. Danışmanlık ve Teknik Hizmetler

 • Biyoteknoloji laboratuvarlarının kurulması ve organizasyonu
 • Bitki ıslahı programlarının planlanması ve yürütülmesi

Sayfa Özeti: Bölüm Hakkında

Sayfa Açıklaması: akdeniz üniversitesi, tarla bitkileri, soya, kanola, tıbbi bitkiler, gdo, gm plants, yem bitkileri, genetik

Anahtar Kelimeler: