Akdeniz Üniversitesi

I. VE III. YARIYIL

DERSİN KODU VE ADI

70203601 Tahıl Islahında Genetik Sistemler

70203603 Melez Çeşit Islahı

70203605 Çim Bitkileri ve Amenajmanı

70203607 Bitkilerde Rekombinant DNA Teknikleri

70203611 SürdürülebilirTarım

70203613 Tarla Bitkileri Islahında Kantitatif Analiz

Sonuçlarının Değerlendirilmesi

70203615 Bitki Islahı Metodolojisi

70203617 Pamuk ve Ekspertizi

70203619 Ürün Fizyolojisi

70203721 Seminer I

70203550-72 Tarla Bitkilerinde Özel Konular

70203591 Danışmanlık

II. YARlYIL ve IV. YARlYIL

DERSİN KODU ve ADI

70203600 Bitki Islahında Eşleme Deseni veAnalizi

70203602 Serin İklim Tahılları Islahı

70203604 Çayır Mer'a Sosyolojisi

70203606 Ensdüstri Bitkileri Özel yetiş. ve Islahı

70203608 Populasyon Genetiği

70203610 Tarla Bitkilerinde Alternatif Üretim Tek.

70203612 Alkaloid İçerikli Tarla Bitkileri

70203622 Seminer II

70203650-72 Tarla Bitkilerinde Özel Konular

70203692 Danışmanlık

V-X YARlYILLAR

DERSİN KODU ve ADI

70203651- 71 Tarla Bitkilerinde Özel Konular

70203691 Danışmanlık

70203650- 72 Tarla Bitkilerinde Özel Konular

70203692 Danışmanlık

SA/HAF KREDİ


3+0            3

3+0            3

3+0            3

3+0            3

3+0            3

3+0            3

3+0            3

3+0            3

3+0            3

0+2            0

4+0            0

0+1            0

 

SA/HAF KREDİ3+0            3

3+0            3

3+0             3

3+0             3

3+0             3

2+0             2

2+0             2

0+2              0

4+0              0

0+1              0

SA/HAF KREDİ


4+0              0

0+1              0

4+0              0

0+1              0

Sayfa Özeti: DOKTORA

Sayfa Açıklaması: akdeniz üniversitesi, tarla bitkileri, soya, kanola, tıbbi bitkiler, gdo, gm plants, yem bitkileri, genetik

Anahtar Kelimeler: