Akdeniz Üniversitesi

KİŞİSEL BİLGİLER

AD SOYAD

: Cengiz TOKER

ctoker

DOĞUM YERİ ve TARİHİ

: Bucak 15/05/1965

ADRES

: Akdeniz Üni. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü

TELEFON

FAKS

E-POSTA

: 242 310 24 21

: 242 227 45 60

: toker@akdeniz.edu.tr

EĞİTİM

YIL

DERECE

ÜNİVERSİTE

ALAN

1994-1997

Doktora

Akdeniz Üniversitesi,

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Islahı

1992-1994

Y. Lisans

Akdeniz Üniversitesi,

Fen Bilimleri Enstitüsü, Agronomy

1982-1987

Lisans

Ankara Üniversitesi,

Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

AKADEMİK DENEYİM

YIL

ÜNVAN

BÖLÜM

ÜNİVERSİTE

2006-Halen

Prof. Dr.

Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü

Akdeniz Üniversitesi

2000-2006

Doç. Dr.

Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü

Akdeniz Üniversitesi

2000-2000

Yrd. Doç. Dr

Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü

Akdeniz Üniversitesi

KONGRELER, SEMPOZYUMLAR

TARİH

KONU

26-30/04/2010

5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V)

26-30/04/2010

7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII)

ÜYELİKLER

YIL

ÜYELİK TÜRÜ

KURULUŞ

2007-Halen

Üye

European Association for Research on Plant Breeding (EUCARPIA)

2004-halen

Özel Üye

European Association for Grain Legumes (AEP)

1994-Halen

Üye

Tarla Bitkileri Bilimi Derneği

1993-Halen

Üye

Tabiatı Koruma Derneği (Antalya)

1993-Halen

Üye

Ziraat Mühendisleri Odası

 

PROJELER

1994                                                    Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK). Kışlık Yetiştirmeye Uygun Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşit ve Mutantlarının Seleksiyonu.1994-1997. (Yardımcı Araştırıcı)

1997                                                    The British Council. Centre for Arid Zone Studies, University of Wales, Bangor, Gwynedd, North Wales, UK. 22. 10-7. 12. 1997. (Yardımcı Araştırıcı)

1998                                                    Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK). Kışlık Yetiştirmeye Uygun İri Daneli Nohut (Cicer arietinum L.) Mutant ve Hatlarının Tarımsal Özellikler Bakımınsdan Değerlendirilmesi. 1998-2001.

1998                                                     Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA). Utilization of barley mutants for drought tolerance: a physiology-breeding approach. “Radiation-induced mutations and other advanced technology for the production of seed crop mutants suitable for environmentally sustainable agriculture” Res. Ag. No: 8637. 1998-2000. (Yardımcı Araştırıcı).

1999                                                     Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA). Selection and molecular characterization of root-system induced mutants in barley and chickpea. Mutational analysis of characters in annual food plants related to plant performance. Res. Cont. No: 109. 1999-2004. (Yardımcı Araştırıcı).

2000                                                     Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. Farklı Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerinde İçsel Hormonlar ve Organik Asit Seviyelerinin Belirlenmesi. 2000-2002. (Yardımcı Araştırıcı).

2000                                                     Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. Batı Akdeniz Bölgesi Ova ve Yayla Koşullarına Hint Bezelyesi [Cajanus cajan (L.) Millsp.] ve Maş [Vigna radiata (L.) Wilczek] Genotiplerinin Adaptasyonu. 2000-2002.

2000                                                     Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi. Yapay Nohut (Cicer arietinum L.) Mutantlarının Kök ve Yumrucuk Özelliklerinin Belirlenmesi. 2000-2002. (Yüksek Lisans Tezi).

2001                                                     Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. Maş Genotiplerinin [Vigna radiata (L.) Wilczek] Fenolojik, Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Bakımından Börülce [Vigna unguiculata (L.) Walp.] ile Karşılaştırılması. 2001-2002. (Yüksek Lisans Tezi).

2003                                                     Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. İdeal Bitki için Nohut Türlerinde (Cicer sp.) Melezlemeler. 2003-2005.

2005                                                    Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK). Nohut (Cicer sp.) Mutantlarında Herbisitlere Dayanıklılık için Seleksiyon. 2004-2007.

2004                                                     Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. Tek Yıllık Nohut Türlerinde (Cicer sp.) Herbisitlere Dayanıklılık için Gözlem ve Seleksiyon. 2004-2005. (Yüksek Lisans Tezi).

2005                                                     Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. Tek Yıllık Nohut Türlerinin (Cicer sp.) Kuraklığa Dayanıklılık için Değerlendirilmesi. 2005-2008. (Doktora Tezi).

2006                                                     Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. Nohut Mürdümüğü (Latyrus cicera L.)’nün Tarımsal Özellikler ve Kuraklığa Dayanıklılık Bakımından Mürdümük (Latyrus sativus L.) ile Karşılaştırılması. 2006-2008 (Yüksek Lisans Tezi).

2007                                                     Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. Yabani Nohut Türlerinin (Cicer sp.) Kuraklığa Dayanıklılık için İçsel Hormonlar Temelinde Karşılaştırılması. 2007-2008.

2007                                                     Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. Tek Yıllık Vicia Türlerinde Dona Dayanıklılık İçin Potansiyel Biyokimyasal Seleksiyon Kriterlerinin Belirlenmesi 2007-2009. (Doktora Tezi).

2007 CGIAR, Development and Popularization of Drought, Cold and Ascochyta Blight Resistant High Yielding Quality Cultivars of Chickpea (Cicer arietinum L.). 2007-2010.

2007                                                     Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK). Yabani Nohut Türlerinin (Cicer sp.) Kuraklığa Dayanıklılık için İçsel Hormonlar Temelinde Karşılaştırılması. 2007-2008.

 

KURS/TOPLANTI/WORKSHOP

1994                                                    IAEA/FAO Regional Training Course on Mutation Techniques for Improvement of Stress Tolerance in Basic Food Crops, Şam, Suriye. 7 Kasım-2 Aralık 1994.

1994                                                    Syrian Fruit Trees Research Centre (SFTRC), Şam, Suriye. 11 Kasım 1994.

1994                                                    Centre for Studies of the Arid Zones and Dry Lands (ASCAD), Şam, Suriye. 15 Kasım 1994.

1994                                                    Tissue Culture Laboratories, Şam, Suriye. 22 Kasım 1994.

1994                                                    International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Şam, Suriye. 23-26 Kasım 1994.

1994                                                    Atomic Energy Agricultural Research Centre, Tando Jam, Sindh, Pakistan, 23-28 Şubat 997.

1997                                                    Centre for Arid Zone Studies, University of Wales, Bangor, Gwynedd, North Wales, UK.

1998                                                    Regional Training Course on Application of Biotechnology in Agriculture and Agroforestry, Faisalabad, Pakistan. 26-31 Ekim 1998.

2000                                                    Mortanvasar, Budapeşte, Macaristan, 5-9 Haziran 2000.

2004                                                    INRA, Dijon, Fransa, 7-11 Haziran 2004.

2005                                                    University of Rome, La Sapienza, Rome, Italy, 24-28 Eylül 2005.

2005                                                    Indian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi, India, 18-23 Ekim 2005.

2006                                                    Institudo de Investigacion y Formacion Agraria y Pesquera, Cordoba, Spain, 25-27 October 2006.

2006                                                    ICARDA, Halep, Suriye. 11-12. 12. 2006.

2007                                                    Piestani, Slovakya.

2007                                                    Budapeşte, Macaristan.

2007                                                    Lizbon, Portekiz.

2009                                                    Viyana, Avusturya

2010                                                    Prag, Çek Cumhuriyeti

 

YAYINLAR

SCI'ce taranan dergilerde yayınlanan yayınlar

1. Toker C, Erler F, Ceylan FO, Canci H, 2010. Severity of leaf miner [Liriomyza cicerina (Rondani, 1875) (Diptera: Agromyzidae)] damage in relation to leaf type in chickpea. TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY 34: 211-226.

 2. Toker C, Yildirim T, Canci H, Inci NE, Ceylan FO, 2010. Inheritance of resistance to iron deficiency chlorosis in chickpea (cicer arietinum l.). JOURNAL OF PLANT NUTRITION 33: 1366-1373.

 3. Toker C, Gorham J, Cagirgan MI, 2009. Certain ion accumulations in barley mutants exposed to drought and salinity. TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS 14: 162-169.

 4. Erler F, Ceylan F, Erdemir T, Canci H, Toker C, 2009. Preliminary results on evaluation of chickpea, Cicer arietinum, genotypes for resistance to the pulse beetle, Callosobruchus maculates. JOURNAL OF INSECT SCIENCE 9: 58 (1-7).

 5. Erler F, Erdemir T, Ceylan FO, Toker C, 2009. Fumigant toxicity of three essential oils and their binary and tertiary mixtures against the pulse beetle, Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae). FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 18: 975-981.

 6. Canci H, Toker C, 2009.  Evaluation of annual wild Cicer species for drought and heat resistance under field conditions. GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION 56: 1-6.

 7. Toker C, 2009.  A note on the evolution of kabuli chickpeas as shown by induced mutations in Cicer reticulatum Ladizinsky. GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION 56: 7-12.

 8. Canci H, Toker C, 2009. Evaluation of Yield Criteria for Drought and Heat Resistance in Chickpea (Cicer arietinum L.). JOURNAL OF AGRONOMY AND CROP SCIENCE 195: 47-54.

 9. Toker C, Canci H, Yildirim T, 2007. Evaluation of perennial wild Cicer species for drought resistance. GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION 54: 1781-1786.

 10. Uzun B, Arslan C, Karhan M, Toker C, 2007. Fat and fatty acids of white lupin (Lupinus albus L.) in comparison to sesame (Sesamum indicum L.). FOOD CHEMISTRY 102: 45-49.

 11. Toker C, Canci H, Ceylan FO, 2006. Estimation of outcrossing rate in chickpea (Cicer arietinum L.) sown in autumn. EUPHYTICA 151: 201-205.

 12. Toker C, Ulger S, Cagirgan MI, 2006. Endogenous hormone variations in annual wild Cicer species. GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION 53: 171-177.

 13. Toker C, Uzun B, Canci H, Ceylan FO, 2005. Effects of gamma irradiation on the shoot length of Cicer seeds. RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY 73: 365-367.

 14.  Toker C, Ulger S, Karhan M, Canci H, Akdesir O, Ertoy N, Cagirgan MI, 2005. Comparison of some endogenous hormone levels in different parts of chickpea (Cicer arietinum L.). GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION 52: 233-237.

 15. Toker C, 2005. Preliminary screening and selection for cold tolerance in annual wild Cicer species. GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION 52: 1-5.

 16. Toker C, Ulger S, Karhan M, Cagirgan MI, 2004. Comparison of some endogenous plant hormones in ascochyta rabiei-infected susceptible and resistant chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes. ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 26: 135-135.

 17. Bilgen M, Ulger S, Toker C, 2004. Influence of drought on abscisic acid in common leucaena [Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit.]. ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 26: 192-192.

 18. Toker C, 2004. Estimates of broad-sense heritability for seed yield and yield criteria in faba bean (Vicia faba L.). HEREDITAS 140: 222-225.

 19. Toker C, Cagirgan MI, 2004. The use of phenotypic correlations and factor analysis in determining characters for grain yield selection in chickpea (Cicer arietinum L.). HEREDITAS 140:  226-228.

 20. Toker C, Karhan M, Ulger S, 2004. Endogenous organic acid variations in different chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes. ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE 54: 42-44.

 21. Toker C, 2004. Evaluation of yield criteria with phenotypic correlations and factor analysis in chickpea. ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE 54: 45-48.

 22. Toker C, Cagirgan MI, 2003. Selection criteria in chickpea (Cicer arietinum L.). ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE 53: 42-45.

 23. Toker C, Gorham J, Cagirgan MI, 1999. Assessment of response to drought and salinity stresses of barley (Hordeum vulgare L.) mutants. CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 27: 411-418.

 24. Cagirgan MI, Visser K, Toker C, Wang M, Yıldırım MB, Tugay ME, Heidekamp F, 1998. Registration of M-Q-54, a fast-germinating ABA-insensitive mutant of 'Quantum' barley. CROP SCIENCE 38: 1410-1410.

 SCI dışındaki indexlerce taranan dergilerde yayınlanan yayınlar

1.     Çağırgan, M.İ. ve C. Toker, 1996. Evaluation of barley genotypes carrying lys-3a gene for agronomic characters under low-and high-rainfall environments. Turkish J. of Field Crops 1 (2): 53-57.

2.     Toker, C. and M.İ. Çağırgan, 1998. Assessment of response to drought stress of chickpea (Cicer arietinum L.) lines under rainfed conditions. Tr. J. of Agriculture and Forestry 22: 615-621.

3.     Toker, C. 1998. Estimate of heritabilities and genotype by environment interactions for 100-seed weight, days to flowering and plant height in kabuli chickpeas (Cicer arietinum L.). Turkish J. of Field Crops 3: 16-20.

4.     Toker, C. 1998. Adaptation of kabuli chickpeas (Cicer arietinum L.) to the low and high lands in the West Mediterranean region of Turkey. Turkish J. of Field Crops 3: 10-15.

5.     Toker, C., B. Uzun and M.İ. Çağırgan, 1999. Screening and selection for ascochyta blight [Ascochyta rabiei (Pass.)Labr.] of chickpea (Cicer arietinum L.) under field conditions. The J. of Turkish Phytopathology 28: 101-110.

6.     Toker, C. and M.İ. Çağırgan, 2000. Comparison of double-haploid barley (Hordeum vulgare L.) lines and native cultivars in a semi-arid environment. Turkish J. of Field Crops 3: 1-6.

7.     Toker, C. and M.İ. Çağırgan, 2000. Outcrossing on male sterile pants of composite barley (Hordeum vulgare L.) populations. Turkish J. of Field Crops 5: 29-33.

8.     Toker, C., H. Çancı, M.A. Haq and M.İ. Çağırgan, 2000. Evaluation for agronomic, morphologic and phenologic characters of mung bean [Vigna radiata (L.) Wilczek] genotypes in the lowland of the West Mediterranean region of Turkey. Turkish J. of Field Crops 7: 78-85.

9.     Toker, C. and H. Çanci, 2003. Selection of chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes for resistance to ascochyta blight [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.], yield and yield criteria. Turk. J. Agric. For. 27: 277-283.

10.  Toker, C., H. Çanci and M.İ. Çağırgan, 2004. Pigeonpea [Cajanus cajan (L.) Millsp.], a new food legume for Turkey. Turkish J. of Field Crops 9: 1-10.

11.  Toker C. and M.I. Cagirgan, 2004. Spectrum and frequency of induced mutations in chickpea. International Chickpea and Pigeonpea Newsletter 11: 8-10.

12.  Toker, C. H. Canci and M.I. Cagirgan. 2004. Adaptation of pigeonpea in the Mediterranean coast of Turkey. International Chickpea and Pigeonpea Newsletter 11: 45-46.

13.  Cagirgan, M.I. and C. Toker, 2004. Selection of chickpea mutants for cold tolerance and ascochyta blight resistance. International Chickpea and Pigeonpea Newsletter 11: 14-16.

14.  Canci, H., M.I. Cagirgan and C Toker, 2004. Genotypic variations for root and shoot growth at seedling stage in chickpea mutants. International Chickpea and Pigeonpea Newsletter 11: 11-13.

15.  Canci, H., C Toker and M.I. Cagirgan, 2004. Preliminary screening for nodulation in chickpea mutants. International Chickpea and Pigeonpea Newsletter 11: 13-14.

16.  Toker, C., H. Canci and M.I. Cagirgan, 2004. Selection for resistance to ascochyta blight (Ascochyta fabae speg. f.sp. fabae Gossen et al.) in faba bean (Vicia faba L.) populations and assessment of cold tolerance and yield criteria. Turkish Journal of Field Crops 9: 78-86.

17.  Canci, H., Ertoy, N., Ceylan, F. O. and C Toker, 2005. Nutrient Deficiency and Toxicity in Chickpea as A Neglected Abiotic Stres. Enformatika 10: 289-292.

18.  Ertoy, N., Canci, H., Ceylan, F. O. and C Toker, 2005. Anti-Nutrional Compounds in Food Legumes. Enformatika 10: 297-300.

19.  Ceylan, F. O., Canci, H., Ertoy, N. and C Toker, 2005. Mutation Breeding and Induced Mutations in Chickpea (Cicer arietinum L.). Enformatika 10: 301-303.

20.  Ceylan, F.O. and C Toker, 2006. Selection for tolerance to post-emergence herbicides in chickpea cultigen. International Chickpea and Pigeonpea Newsletter 13: 21-22.

21.  Ceylan, F.O. and C Toker, 2006. Selection for tolerance to post-emergence herbicides in annual wild Cicer species. International Chickpea and Pigeonpea Newsletter 13: 23-24.

22.  Canci, H. and C. Toker, 2006. Evaluation of selection criteria in large-seeded lentil (Lens culinaris Medik.) genotypes using phenotypic correlations, path and factor analyses. Turkish Journal of Field Crops 11: 19-27.

23.  Canci, H., T. Yıldırım and C. Toker 2007. Estimates of Broad-Sense Heritability for Yield and Yield Criteria in Chickpea (Cicer arietinum L.). Turkish Journal of Field Crops 12: 1-7.

24.  Toker, C. ve M.İ. Çağırgan, 1994. Kompozit Arpa (Hordeum vulgare L.) Populasyonlarının İki Farklı Çevredeki Performansları, Ak. Ü. Zir. Fak. Derg. 7: 30-39.

25.  Toker, C. ve M.İ. Çağırgan, 1995. Kuraklık ve Yüksek Sıcaklık Stresi Koşullarında Serin İklim Tahıllarında Verimle İlişkili Morfofizyolojik Özellikler ve Seleksiyon Kriterleri, Ak. Ü. Zir. Fak. Derg. 8: 253-263.

26.  Toker, C. ve M.İ. Çağırgan, 1995. Kendine Döllenen Bitkilerde Tekrarlamalı Seleksiyon Yönteminin Uygulanması, Ak. Ü. Zir. Fak. Derg. 8: 264-270.

27.  Toker, C. and M.İ. Çağırgan, 1996. Breeding for Resistance to Ascochyta Blight in Chickpea: Sources and Inheritance of Resistance, Ak. Ü. Zir. Fak. Derg. 9: 108-122.

28.  Toker, C. ve M.İ. Çağırgan, 1996. Kışlık Nohut Ekimi ve Islah Yaklaşımları, Ak. Ü. Zir. Fak. Derg. 8: 123-137.

 

Uluslarası toplantılarda sunulan çalışmalar

1.     Çağırgan, M.İ. and C. Toker, 1996. Path-coefficient Analysis for Grain Yield and Related Characters under Semiarid Conditions in Barley, In: V. Int. Oat Conference and VII. Int. Barley Genetics Simp., 29 July-6 August 1996, Saskatoon, Canada, Poster Sessions, Vol. 2, (Eds A. Silinkard, G. Scoles and B. Rosnagel), pp. 607-609.

2.     Toker, C. and M.İ. Çağırgan, 1999. The Advantages of Winter-Sowing of Chickpea (Cicer arietinum L.) in Different Continental Mediterranean Environments, In: Proc. Third International Symposium on New Genetical Approaches to Crop Improvement-III, M.A. Arain, M. Ahmad, S.S.M. Naqvi and M. Asraf (Eds), Tando Jam, Pakistan, pp: 231-240.

3.     Canci, H. and C. Toker, 2004. Selection for resistance to ascochyta blight (Ascochyta fabae Speg.) and assessment of yield and yield criteria in faba bean (Vicia faba L.) populations. Grain Legumes and the Environment: how to Assess Benefits and Impacts? 18-19 November 2004, Agroscope FAL Reckenholz, Zurich, Switzerland, pp: 213-215.

4.    Toker, C. and M.I. Cagirgan, 2003. Induced mutations in kabuli chickpeas (Cicer arietinum L.). II. Screening for resistance to ascochyta blight [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.]. The 3rd Congress on Radiation Research (Radiobiology and Radioechology). 21-25 May, 2003. Kiev, Ukraine, pp: 114.

5.     Toker, C., S. Ulger, and M.I. Cagirgan, 2004. Endogenous plant hormone variations in annual wild Cicer species. 5th European Conference on Grain Legumes with the 2004 ICLGG, Legumes for the benefit of agriculture nutrition and the environment: their genomics, their products, and their improvements. 7-11 June 2004. Plais des Congres, Dijon, France, pp: 134.

6.     Cagirgan, M.I. and C. Toker, 2004. Genetic improvement of chickpea (Cicer arietinum L.) by gamma rays. II. Screening and selection for winter sowing. 5th European Conference on Grain Legumes with the 2004 ICLGG, Legumes for the benefit of agriculture nutrition and the environment: their genomics, their products, and their improvements. 7-11 June 2004. Plais des Congres, Dijon, France, pp: 139.

7.     Toker, C. and M.I. Cagirgan, 2004. Genetic improvement of chickpea (Cicer arietinum L.) by gamma rays. I. Spectrum and frequency of viable mutations. 5th European Conference on Grain Legumes with the 2004 ICLGG, Legumes for the benefit of agriculture nutrition and the environment: their genomics, their products, and their improvements. 7-11 June 2004. Plais des Congres, Dijon, France, pp: 140.

8.     Toker, C., S.Ulger, M. Karhan and M.I. Cagirgan, 2004. Comparison of some endogenous plant hormones in Ascochyta Rabiei-infected susceptible and resistant chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes. 14th Federation of European Societies of Plant Biology. 23-27 August 2004. Cracow, Poland, pp: 135.

9.     Bilgen, M., S.Ulger and C. Toker, 2004. Influence of drought on abscisic acid in common leucaena [Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.]. 14th Federation of European Societies of Plant Biology. 23-27 August 2004. Cracow, Poland, pp: 192.

10.  Toker, C., 2005. Chickpea (Cicer arietinum L.) ideotypes for drought areas in the Mediterranean region. InterDrought-II, The 2nd International Conference on Integrated Approaches to Sustain and Improve Plant Production under Drought Stress. September 24 to 28, 2005. Rome, Italy, P: 2.92.

11.  Toker, C., H. Canci, F.O. Ceylan, N. Ertoy, 2005. Screening for drought tolerance in chickpea (Cicer arietinum L.). InterDrought-II, The 2nd International Conference on Integrated Approaches to Sustain and Improve Plant Production under Drought Stress. September 24 to 28, 2005. Rome, Italy, P: 2.93.

12. Toker, C. and H. Çanci, 2005. Selection for drought and heat resistance in chickpea under field conditions. 4th International Food Legumes Research Conference, Food Legumes for Nutritional Security and Sustainable Agriculture. October 18-22, 2005. New Delhi, India (In press)

13. Bilgen, M., Çanci, H. and C. Toker, C. 2005. Wild relatives of cool season food legumes in Turkey: Ecology and distribution. 4th International Food Legumes Research Conference, Food Legumes for Nutritional Security and Sustainable Agriculture. October 18-22, 2005. New Delhi, India (In press)

14.  Uzun, B., C. Arslan, and C. Toker, 2005. Fat and fatty acid profiles of the white lupin (Lupinus albus ssp. albus L.). 4th International Food Legumes Research Conference, Food Legumes for Nutritional Security and Sustainable Agriculture. October 18-22, 2005. New Delhi, India, pp: 251.

15. Toker, C., 2005. Traditional approaches for ideotype chickpea (Cicer arietinum L.) breeding. 4th International Food Legumes Research Conference, Food Legumes for Nutritional Security and Sustainable Agriculture. October 18-22, 2005. New Delhi, India, pp: 351-352.

 

16.  Toker, C., H. Canci, N. Ertoy, F.O. Ceylan, 2006. Determining selection criteria for yield in faba bean. International Workshop on Faba Bean Breeding and Agronomy. October 25 to 27, 2006. Cordoba, Spain, pp: 55-60.

17. Ceylan, F.O., H. Canci, N. Ertoy, Toker, C., 2006. Comparison of Vicia species for cold tolerance to pea and lupin species. International Workshop on Faba Bean Breeding and Agronomy. October 25 to 27, 2006. Cordoba, Spain, pp: 113-116.

 

18.  Balcioglu, M.S., Toker, C., Canci, H., Ertoy, N., Ceylan, F.O., 2006. Genetics of induced mutations in chickpea (Cicer arietinum L.). The 35th Annual Meeting of the European Radiation Research Society and The 4th Annual Meeting of the Ukranian Society for Radiation Biology, August 22-25, 2006, Kyiv, Ukraine, pp: 39,.

19. Toker, C., Canci, H., Ertoy, N., Ceylan, F.O., 2006. Induced mutations affecting male sterility in chickpea (Cicer arietinum L.). The 35th Annual Meeting of the European Radiation Research Society and The 4th Annual Meeting of the Ukranian Society for Radiation Biology, August 22-25, 2006, Kyiv, Ukrania, pp: 59.

 

20. Toker, C., H. Canci, N.E. İnci, F.O. Ceylan, S.M. İçöz, 2007. Legumes as Medicinal, Poisonous, Ornamental, Spices, Condiments, Dye and Tannin-Producing Plants I. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs. 29 April-04 May 2007, Antalya, Turkey, pp: ?.

21. Toker, C., H. Canci, N.E. İnci, F.O. Ceylan, S.M. İçöz, 2007. Evolution of chickpea from Cicer reticulatum Ladiz. to kabuli types. Plant Genetic Resources and their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture, 18th EUCARPIA Genetic Resources Section Meeting. May 23-26, 2007, Piestany, Slovak Republic, pp: 40.

 

22. Toker, C., H. Canci, N.E. İnci, F.O. Ceylan, S.M. İçöz, 2007. Evaluation of wild species of cool season food legumes in breeding programs as a gene resources. Plant Genetic Resources and their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture, 18th EUCARPIA Genetic Resources Section Meeting. May 23-26, 2007, Piestany, Slovak Republic, pp: 142.

 

23. Toker, C., H. Canci, N.E. İnci, F.O. Ceylan, S.M. İçöz, T. Yıldırım, 2007. Comparison of field pea (Pisum sativum L.) for cold tolerance to wild species. European Association for Research on Plant Breeding Oil and Protein Crops Section Meeting. 7-10 October, 2007, Budapest, Hungary, pp: 31.

24. Toker, C., H. Canci, N.E. İnci, F.O. Ceylan, S.M. İçöz, T. Yıldırım, 2007. Comparison of field pea (Pisum sativum L.) for cold tolerance to wild species. European Association for Research on Plant Breeding Oil and Protein Crops Section Meeting. 7-10 October, 2007, Budapest, Hungary, pp: 31.

25. Toker, C., H. Canci, N.E. İnci, F.O. Ceylan, T. Yıldırım, 2007. Nodulation mutants in chickpea (Cicer arietinum L.). European Association for Research on Plant Breeding Oil and Protein Crops Section Meeting. 7-10 October, 2007, Budapest, Hungary, pp: 38.

 

26. Toker, C., H. Canci, N.E. İnci, F.O. Ceylan, S.M. İçöz, 2007. Selection of chickpea (Cicer arietinum L.) mutants for winter-sowing. European Association for Research on Plant Breeding Oil and Protein Crops Section Meeting. 7-10 October, 2007, Budapest, Hungary, pp: ?.

27. Toker, C., H. Canci, N.E. İnci, F.O. Ceylan, S.M. İçöz, T. Yıldırım, 2007. Expanding the genetic diversity in Cicer reticulatum Ladiz., progenitor of cultivated chickpea. Integrating Legume Biology for Sustainable Agriculture, European Conference on Grain Legumes. 12-16 November 2007, Lisbon, Portugal, pp: 125.

 

28. Polat, E., Toker, C., H. Canci, N.E. İnci, F.O. Ceylan, 2007. Comparison of field pea (Pisum sativum L.) sp.) genotypes to wild species for cold tolerance. Integrating Legume Biology for Sustainable Agriculture, European Conference on Grain Legumes. 12-16 November 2007, Lisbon, Portugal, pp: 178.

 

29.  Toker, C., H. Canci, F.O. Ceylan Baloglu, F. Erler, 2008. Selection of mutants for resistance to leaf miner (Liriomyza cicerina Rond.) and iron deficiency chlorosis in chickpea (Cicer arietinum L.). XXII International Congress of Entomology. Durban, South Africa, Cilt : 1, 2261.

 

30. İkten, C., E. Alagöz, F.O. Ceylan Baloglu, Toker, C., 2008. ESA (Entomological Society of America) 56. ANNUAL MEETING, RENO, NEVADA, USA, Cilt : 1, ?.

 

31. Toker, C., N.E. İnci, F.O. Ceylan, 2009. Improvement of cold tolerance (Cicer arietinum L.) in chickpea by mutagenesis. International Conference Plant Abiotic Stress Tolerance. 8-11 February 2009, Vienna, Austria, pp: 42.

Ulusal toplantılarda sunulan çalışmalar

1.     Toker, C., Uzun, B. and M.İ. Çağırgan, 1997. Utilization of Winter- Sowing of Chickpea (Cicer arietinum L.) in Dry and Semi-Drylands. Su Kongresi ve Sergisi’97, İstanbul. 19-22 Haziran 1997. İstanbul, pp: 101-107.

2.     Çağırgan, M.İ., Toker, C. and B. Uzun, 1999. Male Sterile Facilitated Recurrent Selection in Barley. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu. 8-11 Haziran 1999. Konya, pp: 589-592.

3.     Çağırgan, M.İ., Toker, C. and A. Börner, 1999. Effects of Different Reduced Height and Photoperiod Insensitivity Genes for Agronomic Characters in Common Wheat. Male Sterile Facilitated Recurrent Selection in Barley. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu. 8-11 Haziran 1999. Konya, pp: 34-42.

4.     Toker, C., Çancı, H. and M.İ. Çağırgan, 2001. Screening and Selection for Biotic and Abiotic Stresses of Wild Cicer Species. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001. Tekirdağ, pp: 315-320.

5.     Çağırgan, M.İ. and Toker, C., 2001. Chickpea (Cicer arietinum L.) Breeding for Winter Growing. I. Screening for Cold Tolerance and Resistance to Ascochyta Blight [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.]. 2001. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001. Tekirdağ, pp: 339-344.

6.     Çağırgan, M.İ., J. Gorham and C. Toker, 2001. Screening and Selection for of Barley Mutants for Resistance to Drought and Salinity. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001. Şanlıurfa, pp: 865-872.

7.     Çancı, H., Toker, C. and M.İ. Çağırgan, 2001. Vigna radiata (L.) Wilczek., An Alternative Legume for Lowland Conditions in the West-Mediterranean Region. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001. Şanlıurfa, pp: 1001-1006.

8.     Çancı, H., and C. Toker, 2003. Determination of Phonologic, Morphologic and Agronomic Characters of Some Lentil (Lens culinaris Medikus) Lines in Antalya Conditions. GAP III. Tarım Kongresi, 02-03 Ekim 2001. Şanlıurfa, pp: 571-574.

9.     Toker, C., 2003. Use of Wild Species for Resistance to Biotic and Abiotic Stresses in Food legumes. GAP III. Tarım Kongresi, 02-03 Ekim 2001. Şanlıurfa, pp: 563-569.

10.  Toker, C. and M.İ. Çağırgan, 2003. Multivariate Statistical Analysis for Seed Yield and Yield Related Traits in Chickpea (Cicer arietinum L.). Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003. Diyarbakır, pp: 166-171.

11.  Çancı, H., Toker, C. and M.İ. Çağırgan, 2003. Adaptation of Pigeonpea in the Mediterranean Coast of Turkey. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003. Diyarbakır, pp: .

12.  Ertoy, N., H. Çancı, F.Ö. Ceylan ve C. Toker, 2005. Yemeklik Baklagillerde Yabani Türlerin Kullanımı. Türkiye 6. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya, Türkiye.

13.  Çancı, H. ve C. Toker, 2005. Maş Fasulyesinde [Vigna radiata (L.) Wilczek] Verim ve Verim Kriterleri İçin Geniş Anlamda Kalıtım Derecesi Tahminleri. GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005, Şanlıurfa, Türkiye, ss: 840- 843.

14.  Ertoy, N., H. Çancı, F.Ö. Ceylan, ve C. Toker, 2005. Yazlık ve Kışlık Nohut (Cicer arietinum L.) Yetiştiriciliğinde İdeal Tip Seçimi. GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005, Şanlıurfa, Türkiye, ss: 853- 860.

 

Yazdığı Kitaplar

 

1.    Cagirgan, M.I., J. Gorham, C. Toker, B. Uzun and K. Visser, 2002. Evaluation of Barley Mutants for Drought Tolerance: A Physiology-Breeding Approach. In: Mutations, In Vitro and Molecular Techniques for Environmentally Sustainable Crop Improvement (Edited by M. Maluszynski and K.J. Kasha). Kluwer Academic Publishers, Dortrect, The Netherlands, pp. 189-199.

2.    Salimath, P.M., Toker, C., Kumar, J., Hobson, K. and S.S. Yadav, 2007. Conventional breeding methods. In: Chickpea Breeding and Management (Edited by S.S. Yadav, B. Redden, W. Chen & B. Sharma), CAB Int. Wellingford, UK, pp: 369-390.

3.    Toker C, Lluch C, Tejera NA, Serraj R and Siddique K.H.M., 2007. Abiotic stresses. In: Chickpea Breeding and Management (eds S.S. Yadav, B. Redden, W. Chen & B. Sharma), CAB Int. Wellingford, UK, pp: 474-496.

4.    Toker C., Yadav, S.S. and Solanki, I.S. 2007. Mutation breeding. In: Lentil: An Ancient Crop for Modern Times (Edited by S.S. Yadav, D. McNeil & P.C. Stevenson), Springer, Dortrect, The Netherlands, pp: 209-224.

5.    Toker, C. and H. Çanci, 2008. Selection for drought and heat resistance in chickpea (Cicer arietinum L.) under terminal drought conditions. In: Food Legumes for Nutritional Security and Sustainable Agriculture. (Edited by M.C. Kharkwal). Indian Society of Genetics and Plant Breeding, New Delhi, India, Vol. 2, pp: 511–517.

 

6.    Bilgen, M., Çanci, H. and C. Toker, C. 2008. Wild relatives of cool season food legumes in Turkey: Ecology and distribution. Food Legumes for Nutritional Security and Sustainable Agriculture. (Edited by M.C. Kharkwal). Indian Society of Genetics and Plant Breeding, New Delhi, India, Vol. 2, pp: 649-657.

7.    Toker Toker, C., Canci, H. and Siddique K.H.M., 2010. Nutrient disorders. In: Compendium of Chickpea and Lentil Diseases and Pests. (Edited by W. Chen, H.C. Sharma & F.J. Muehlbauer), APS Publishers, New York, USA, pp: (In press).

8.    Toker, C., Canci, H. and Siddique K.H.M., 2010. Macronutrient deficiencies. In: Compendium of Chickpea and Lentil Diseases and Pests. (Edited by W. Chen, H.C. Sharma & F.J. Muehlbauer), APS Publishers, New York, USA, pp: (In press).

9.    Toker, C., Canci, H. and Siddique K.H.M., 2010. Micronutrient deficiencies. In: Compendium of Chickpea and Lentil Diseases and Pests. (Edited by W. Chen, H.C. Sharma & F.J. Muehlbauer), APS Publishers, New York, USA, pp: (In press).

10.  Toker, C., Canci, H. and Siddique K.H.M., 2010. Nutrient toxicities. In: Compendium of Chickpea and Lentil Diseases and Pests. (Edited by W. Chen, H.C. Sharma & F.J. Muehlbauer), APS Publishers, New York, USA, pp: (In press).

11.  C. and Yadav, S.S. 2010 Legume cultivars for stress environments. In: Yadav, S.S., McNeil, D.L., Redden, R. and Patil, S.A. (eds) Climate Change and Management of Cool Season Grain Legume Crops. Springer, Dortrect, The Netherlands, pp. 351-376.

12.  Toker C., Uzun B. and İnci, N.E. 2010. Mutation breeding in chickpea. In: Breeding of Pulse Crops (Edited by S. Khan), Kalyani Publishers, Ludhiana, India (In press).

13.  Toker, C. and Mutlu, N., 2010. Breeding for abiotic stresses. In: Biology and Breeding of Food Legumes (Edited by A. Pratap & J. Kumar), CAB Int. Wellingford, UK, (In press).

Sayfa Özeti: Prof.Dr.Cengiz TOKER

Anahtar Kelimeler: