Akdeniz Üniversitesi

KİŞİSEL BİLGİLER

AD SOYAD

: Prof. Dr. Kenan TURGUT

kenan

DOĞUM YERİ ve TARİHİ

: Kırşehir, 1962

ADRES

: Akdeniz Üni. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü

TELEFON

FAKS

E-POSTA

: 3102492

: 2274564

: kturgut@akdeniz.edu.tr

EĞİTİM

YIL

DERECE

ÜNİVERSİTE

ALAN

1993

Doktora

University of Leicester (UK)

Biyoteknoloji

1988

Y.L.

Ankara Üniversitesi

Tarla Bitkileri

1984

Lisans

Çukurova Üniversitesi

Tarla Bitkileri

AKADEMİK DENEYİM

YIL

ÜNVAN

BÖLÜM

ÜNİVERSİTE

2002 -

Prof. Dr.

Tarla Bitkileri

Akdeniz

1996-2002

Doç. Dr.

Tarla Bitkileri

Akdeniz

1994-1996

Yrd.Doç.Dr.

Tarla Bitkileri

Akdeniz

KONGRELER, SEMPOZYUMLAR

TARİH            

KONU

1990

VIIth International Congress on Plant Tissue and Cell Culture, Amsterdam

1991

World Congress on Cell and Tissue Culture, Anaheim CA, USA

2001

2nd International Apomixis Conference, Como, Italy

2002

XVIIth International Congress on Sexual Plant Reproduction, Lublin, Poland

2003

In the Wake of the Double Helix, From Green Revolution to the Gene Revolution, Bologna, Italy

2004

17th EUCARPIA General Congress, Genetic Variation for Plant Breeding, Tulln, Austria

2005

6th International Symposium in the Series, Recent Advances in Plant Biotechnology, Ceske Budejovice, Czech Republic

2006

The Labiatae: Advances in Production, Biotechnology and Utilisation, Sanremo, Italy

2006

11 th IAPTC&B Congress, Biotechnology and Sustainable Agriculture and Beyond, Beijing, China

2006

8th European Conference on Higher Agricultural Education, Prague, Czech Republic

2007

I. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs, Antalya

2008

World Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Cape Town, South Africa

2009

57th International Congress for Medicinal Plant and Natural Products, Geneva, Switzerland

2010

58. International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Berlin, Germany

ÜYELİKLER

YIL

ÜYE NO

KURULUŞ

1990-1993

 

International Association For Plant Tissue Culture

1990-1993

 

Society For Experimental Biology (UK)

2005-2007

 

EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding)

2005-2007

 

ISHS (International Society for Horticultural Science)

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Antalya’da 29 Nisan - 04 Mayıs 2007 tarihlerinde ISHS ve TÜBİTAK desteğiyle organize edilmiş olan “I. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs” Uluslararası Konferans Eşbaşkanlığı.

UZMANLIK ALANLARI

1.    Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

2.    Bitki Biyoteknolojisi

PROJELER

1. Antalya Doğal Florasında Bulunan Origanum,Thymus ve Sideritis Türlerinin Filogenetik ve Fitokimyasal İlişkileri (TÜBİTAK 105O507), Bütçe 144.000 TL., (2006-2008)

2. Antalya Florasında Yaygın Olarak Bulunan Adaçayı (Salvia spp.) ve Kekik (Thymus spp., Origanum spp.) Türlerinin Agronomik ve Kalite Değerlerinin Belirlenmesi  (Akd. Üniv. BAP), Bütçe 20.000 TL (2003-2005)

3. Seksüel ve Apomiktik Üreyen Arabis Türlerinin in vitro Rejenerasyonu ve Genetik Transformasyonu (Akd. Üniv. BAP), Bütçe 20.000 TL (2000-2002)

4. RAPD Markerlerini Kullanarak Türk Susam Populasyonlarında Genetik Uzaklıkların Analizi Araştırılması (Akd. Üniv. BAP), (1998-2000)

5. Kökboyası (Rubia tinctorum L.) Bitkisinin in vitro Koşullarda Rejenerasyon Yeteneğinin Araştırılması (Akd. Üniv. BAP), (1995-1998)

6. Agrobacterium tumefaciens Vektörü Yoluyla Susam (Sesamum indicum L.) Bitkisinin Genetik Transformasyonu (TÜBİTAK, TOGTAG-1457), (1995-1998)

KURS/TOPLANTI/WORKSHOP

Annual Meeting of the Society for Experimental Biology, Birmingham UK

1991

Annual Meeting of the Society for Exp. Biology, Lancaster, UK

1992

EU Workshop Course on Biotechnology Ethics and Public Perception of Biotechnology, Oxford, UK.

2002

YAYINLAR

SCI'ce taranan dergilerde yayınlanan yayınlar

 1.     Turgut K., Barsby T., Craze M., Freeman J., Hodge R., Paul W., Scott R. (1994) The highly expressed tapetum-specific A9 gene is not required for male fertility in Brassica napus. Plant Molecular Biology, 24: 97-104.

2.     Barghchi M., Turgut K.. Scott R., Draper J. (1994) High-Frequency transformation from cultured cotyledons of Arabidopsis thaliana. Plant Growth Regulation, 14: 61-67.

3.     Turgut K. Barghchi M., Scott R. (1998) Efficient shoot regeneration and somatic embryogenesis  from immature cotyledons of Brassica napus L. Plant Breeding, 117: 503-504.

4.     Taşkın K.M., Turgut K., Ercan G., Scott R. (2003) Agrobacterium tumefaciens – mediated transformation of Arabis gunnisoniana. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 72: 173-180.

5.     Ercan G., Taşkın K.M., Turgut K. (2004) Analysis of genetic diversity in Turkish sesame (Sesamum indicum L.) populatıons using RAPD markers. Genetic Resources and Crop Evolution, 51: 599-607.

6.     Taşkın K.M., Turgut K., Scott R. (2004) Apomictic development in Arabis gunnisoniana. Israel Journal of Plant Sciences, 52: 155-160.

7.     Karaca M., İnce A.G., Elmasulu S.Y., Onus A.N., Turgut K. (2005) Coisolation of genomic and organelle DNAs from 15 genera and 31 species of plants. Analytical Biochemistry, 343: 353-355.

8.     Nasırcılar A.G., Turgut K., Fışkın K. (2006) Callus induction and plant regeneration from mature embriyos of different wheat genotypes. Pakistan Journal of Botany, 38: 637-645

9.     Karaca, M., İnce, A.G., Tuğrul, S., Turgut, K., Onus, A.N., (2008) PCR-RFLP and DAMD-PCR genotyping for Salvia species . Journal of the Science of Food and Agriculture, 88(14), 2508-2516.

10.  K.M. TAŞKIN, K. TURGUT, R.J. SCOTT (2009) Somatic Embryogenesis in Apomict Boechera holboellii, Acta Biologica Hungarica 60 (3), 301-307.

11.  K.M. TAŞKIN, K. TURGUT, R.J. SCOTT (2009) Apomeiotic pollen mother cell development in the apomict Boechera species. Biologia Plantarum 53 (3), 468-474.

12.  Ince AG, Karaca M, Turgut K (2009) PCR based minisatellites are useful in Origanum, Thymus, Sideritis and Salvia genetic studies. Planta Medica, GA 2009 Abstracts, 75 (9), 932 (PB18).

13.  Elmasulu SY, Çınar A, Ince AG, Karaca M, Onus AN, Turgut K (2009) Identification of genotypes with high essential oil contents in Origanum, Thymus and Sideritis. Planta Medica, GA 2009 Abstracts, 75 (9), 932 (PB19).

 SCI dışındaki indexlerce taranan dergilerde yayınlanan yayınlar

 1.     Turgut K., Barghchi M., Scott R. (1994) High frequency of shoot regeneration from cotyledonary explants of Brassica napusL. Turkish Journal of Botany, 18: 465-469.

2.     Turgut K. (1994) Bitkilere Gen Transferi. Ak. Ü. Zir. Fak. Derg., 7: 101-107.

3.     Turgut K. (1995) Agrobacterium yoluyla bitkilerin genetik transformasyonu. Anadolu, J.of AARI, 5: 1-8.

4.     Baydar H., Turgut K., Turgut İ. (1995) Bitkilerde yağ kalite ıslahının metabolik ve fizyolojik temelleri. Ak. Ü. Zir. Fak. Derg., 8: 206-216.

5.     Turgut K. (1996) Antisens RNA Teknolojisi. Turkish Journal of Agriculture & Forestry, 20: 455-458.

6.     Turgut K. (1996) The use of polymerase chain reaction in Brassica napus transformation studies. Turkish Journal of Biology, 20: 115-120.

7.     Turgut K.. Hodge R., Paul W., Scott R. (1996) An anther-specific transcript from Brassica napus shows similarity to chalcone and stilbene synthase sequences. Turkish Journal of Botany, 20:305-309.

8.     Baydar H., Ercan G., Turgut K. (1996) Susam (Sesamum indicum L.)’da çiçeklenme, döllenme ve kapsül gelişimi üzerine araştırmalar. Akd.Üniv. Zir.Fak.Derg., 9:61-67.

9.     Taşkın K.M., Turgut K. (1997) In vitro regeneration of sesame (Sesamum indicum L.). Turkish Journal of Botany, 21: 15-18.

10.  Ercan G., Turgut K. (1997) Sekonder metabolitlerin üretilmesinde biyoteknolojik çalışmaların kullanılması. . Ak. Ü. Zir. Fak. Derg., 10: 391-400.

11.  Ercan G., Yüce S., Turgut K. (1997) Kökboya bitkisinin (Rubia tinctorum L.) in vitro koşullarda rejenerasyon yeteneğinin araştırılması. Türk Tarım ve Orm. Derg. 21:487-491.

12.  Baydar H., Turgut İ., Turgut K. (1999) Variation of certain characters and line selection for yield, oil, oleic and linoleic acids in Turkish sesame (Sesamum indicum L.) populations. Turkish Journal of Agriculture & Forestry, 23: 431-441.

13.  Taşkın K.M., Ercan G., Turgut K. (1999) Agrobacterium tumefaciens – mediated transformation of sesame (Sesamum indicum L.). Turkish Journal of Botany, 23: 291-295.

14.  Ercan G., Taşkın K.M., Turgut K., Yüce S. (1999) Agrobacterium rhizogenes – mediated hairy root formation in some Rubia tinctorum L. populations grown in Turkey. Turkish Journal of Botany, 23: 373-377.

15.  Ercan AG., Taşkın K.M., Turgut K., Bilgen M., Fırat M.Z. (2002) Characterization of Turkish sesame (Sesamum indicum L.) landraces using agronomic and morphologic descriptors. Akd.Üniv. Zir.Fak.Derg., 15: 45-52.

16.  Çınar, A., Elmasulu, S., Ince, A.G., Karaca, M., Onus, A.N. and Turgut, K. (2009) A suitable DNA marker technique (minisatellites) for Sideritis (Lamiaceae) genotyping studies. Acta Hort. (ISHS) 826: 439-446.

17.  Ince, A.G., Elmasulu, S., Çınar, A., Karaca, M., Onus, A.N. and Turgut, K. (2009) Comparison of DNA marker techniques for Lamiaceae. Acta Hort. (ISHS) 826:431-438.

18.  Uçar E., Turgut K. (2009) Bazı dağ çayı (Sideritis) türlerinin in vitro çoğaltımı. Akd.Üniv. Zir.Fak.Derg., 22: 51-57.

 Uluslarası toplantılarda sunulan çalışmalar

 1.     Barghchi M., Paul W., Hodge R., Turgut K.. Draper J., Scott R. (1990) Genetic engineering of Arabidopsis. (Poster) Abstracts Book, Page:46, Abs.no A2-10. VIIth International Congress on Plant Tissue and Cell Culture, June 24-29 1990, Amsterdam Netherland.

2.     Turgut K.. Barghchi M., Draper J. (1991) Agrobacterium -mediated transformation of Brassica napus. (Poster) In Vitro Cellular & Developmental Biology, Vol: 27 Part II: 150 A, Abs.no 452. 1991 World Congress on Cell and Tissue Culture, June 16-20 1991, Anaheim, CA USA.

3.     Barghchi M., Turgut K.. Griffiths N., Draper J. (1991) Transformation of Arabidopsis by Agrobacterium tumefaciens. (Poster) In Vitro Cellular & Developmental Biology, Vol. 27 Part II: 150 A, Abs.no 454. 1991 World Congress on Cell and Tissue Culture, June 16-20

4.     Paul W., Hodge R., Turgut K.. Smartt S., Worrall D., Hird D., Draper J., Scott R. (1991) Aspects of the molecular biology of anther develoment. (Bildiri) Journal of Experimental Botany, Supplement 42: 40, Abs.no P8.24. 1991 Annual Meeting of the Society for Experimental Biology, April 7-12 1991, Birmingham UK.

5.     Hodge R., Paul W., Smartt S., Turgut K., Draper J., Scott R. (1991) A9 - a tapetum-specific gene. (Poster) J. of Exp. Botany, Supplement 42: 46, Abs.no P8.55. 1991 Annual Meeting of the Society for Experimental Biology, April 7-12 1991, Birmingham UK.

6.     Paul W., Hodge R., Worrall D., Turgut K., Hird D., Smartt S., Draper J., Scott R. (1991) Molecular analysis of genes expressed during anther development in Brassica. (Bildiri) Abstracts Book, Abs.no 479. Third International Congress of Plant Molecular Biology, October 6-11 1991, Tuscon, Arizona USA.

7.     Turgut K., Paul W., Draper J., Scott R. (1992) Expression of antisense RNA to the Brassica napus tapetum-specific A9 transcript results in a severe reduction of A9 mRNA levels in transgenic oil seed rape. (Bildiri) J. of Exp. Botany, Suppl. 43: 57, Abs.no P10.43. 1992 Annual Meeting of the Society for Exp. Biology, April 5-10 1992, Lancaster UK.

8.     Taşkın K.M., Ercan G., Turgut K. (1998) Biotechnological approaches for sesame (Sesamum indicum L.). Abstracts Book Page 181, IX. International Congress on Plant Tissue and Cell Culture, 14-19 June 1998, Jerusalem, Israel.

9.     Taşkın K.M., Ercan G., Turgut K., Scott R.J. (2001) Transformation as a tool to study apomixis in Arabis gunnisoniana. Abstracts Book Page143, 2nd International Apomixis Conference, 24-28 April 2001, Como, Italy.

10.  Turgut, K., Taşkın K.M. (2002) Somatic embryogenesis in apomictic Arabis holboellii. Abstract Book Page 166, XVIIth International Congress on Sexual Plant Reproduction, 9-12 July 2002, Lublin, Poland.

11.  Ercan A.G., Taşkın K.M., Turgut K. (2003) Genetic diversity among sesame (Sesamum indicum L.) populations grown in Turkey. Abstract Book Page 72, In the Wake of the Double Helix, From Green Revolution to the Gene Revolution, 27-31 May 2003, Bologna, Italy.

12.  Ercan A.G., Taşkın K.M., Turgut K. (2004) Morphological variation in Turkish sesame (Sesamum indicum L.) landraces. Proceedings of the 17th EUCARPIA General Congress, Genetic Variation for Plant Breeding, Page 157, 8-11 September 2004, Tulln, Austria.

13.  Karaca M., İnce A.G., Elmasulu Y.S., Onus A.N., Turgut K. (2005) Development of speciees specific PCR-RFLP DNA markers in Salvia Spp. Abstract Book Page 66, 6th International Symposium in the Series, Recent Advances in Plant Biotechnology, 12-16 September 2005, Ceske Budejovice, Czech Republic.

14.  Turgut K, S. Tugrul Ay (2009) Essential oil and carvacrol content of oregano (Origanum spp.) species grown in wild and cultivated conditions of Antalya. AJTCAM, WOCMAP 2008 Abstracts, 355.

15.  Turgut K, S. Tugrul Ay (2009) Agronomic characteristics of oregano (Origanum spp.) species commonly found in the flora of Antalya. AJTCAM, WOCMAP 2008 Abstracts, 355-356.

16.  Ince A.G., Karaca M., Turgut K., Onus A.N. (2009) DAMD-PCR: A minisatellite directed polymerase chain reaction for Sideritis genotyping studies. AJTCAM, WOCMAP 2008 Abstracts, 341.

 Ulusal toplantılarda sunulan çalışmalar

1.     Turgut K.. Hodge R., Paul W.,  Scott R. (1994) Antisense RNA teknolojisini kullanarak kolza (Brassica napus)’da bir anter genin fonksiyonun araştırılması. (Bildiri) Özetler Kitabı, Sayfa 22. II. Ulusal Biyoteknoloji Sempozyumu. 22-23 Eylül 1994, Beytepe/Ankara.

2.     Yüce S., Turgut K. (1994) Rekombinant DNA ve Klonlama. (Bildiri) Kongre Kitabı, Sayfa 61-66, Tarla Bitkileri Kongresi. 25-29 Nisan 1994, Izmir.

3.     Turgut K.. Yüce S. (1995) Brassica napus A9 geninin antipatojenik etkisi üzerinde bir araştırma. (Bildiri) Kongre Kitabı, Sayfa 17-24. Workshop, “Biyoteknoloji ve Bitki Islahı”, TÜBİTAK-MAM, 17-19 Nisan 1995, Gebze/Kocaeli.

4.     Yüce S., Turgut K. (1995) Recombinant DNA ve genetik transformasyonlar. (Bildiri) Kongre Kitabı, Sayfa 221-226. Workshop, “Biyoteknoloji ve Bitki Islahı”, TÜBİTAK-MAM, 17-19 Nisan 1995, Gebze/Kocaeli.

5.     Turgut K. (1995) Antisense RNA teknolojisi ve bitki ıslahındaki yeri. (Bildiri) Kongre Kitabı, Sayfa 248-253. Workshop,“Biyoteknoloji ve Bitki Islahı”, TÜBİTAK-MAM, 17-19 Nisan 1995, Gebze/Kocaeli.

6.     Ercan G., Yüce S., Turgut K. (1995) Kök boya (Rubia tinctorum L.) bitkisinin in vitro koşullarda üretim teknigi üzerine bir araştırma. (Bildiri) Kongre Kitabı, Sayfa 62-63. Workshop, “Tibbi ve Aromatik Bitkiler”, 25-26 Mayıs 1995, Bornova/İzmir.

7.     Taşkın K.M., Turgut K. (1996) Susam (Sesamum indicum L.) bitkisinin Agrobacterium ile genetik transformasyonu. (Poster) Kongre Özet Kitabı, Sayfa 7. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1996, İstanbul.

 KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

 Turgut K., Onus AN, Mathe A. (2009) Proceedings of the First International Medicinal and Aromatic Plants on Culinary Herbs.  Acta Horticulturae, Number 826.

 KİTAP BÖLÜMLERİ

1.     Turgut K. (2001) Erkek kısır bitkilerin üretimi: Özcan S., Gürel E., Babaoğlu M. (Editör), Bitki Biyoteknolojisi – Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları, sayfa 327-333, S.Ü. Vakfı Yayınları, Konya.

2.     Turgut K., Uranbey S., Ozcan S. (2001) Antisens RNA teknolojisi: Özcan S., Gürel E., Babaoğlu M. (Editör), Bitki Biyoteknolojisi – Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları, sayfa 401-420, S.Ü. Vakfı Yayınları, Konya.

ÇEVİRİ

1.     Turgut K. (2004) Genetik Mühendisliği: Kani Işık (Çeviri Editörü), Bitki Biyolojisi (Plant Biology, Graham L.E., Graham J.M., Wilcox L.W.), sayfa 290-304, Palme Yayıncılık, Ankara.

 

Sayfa Özeti: Prof. Dr. Kenan TURGUT

Anahtar Kelimeler: