Akdeniz Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ

1.    Kişisel Bilgiler

Ad-Soyad         : Sadık ÇAKMAKÇI
Ünvan              : Prof. Dr.
Doğum Tarihi  : 14.03.1959
Doğum Yeri     : Isparta
Uyruğu             : T.C.
Medeni Hali    : Evli
Yabanci Dil      : Almanca

İletişim:

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 07059-Antalya

İş        :  90.242.310 24 96
Fax     :  90.242.227 45 64
e-mail: cakmakci@akdeniz.edu.tr

2. Akademik Özgeçmiş 

1979-1983      : Lisans, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.
1983-1985      : Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans

1985-1991      : Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

 Doktora

1992-1997      : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim

 Üyeliği (Yrd. Doç. Dr.)

1997 -2003     : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim

Üyeliği (Doç. Dr.)

2003                : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim

Üyeliği (Prof. Dr.)

3. Uzmanlık Alanı 

Genel Yem Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı,  Çim Alanlar Yapımı ve Amenajmanı.
 
5. İdari Görevleri 

1998-2000      : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı
2003-2004      : Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
2004-2005      : Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı
2005-2008      : Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcılığı

6. Yer Aldığı Kurullar

2002-2003      : “Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi” Yönetim Kurulu Üyeliği
2002                : Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği.
2002                : Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

Komisyon Üyeliği

1996-2003      : Akdeniz Üniversitesi Spor Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği

7. Uluslararası

1988                : Yabancı Dil Kursu, Goethe Enstitüsü-Prien / Almanya

8.  Yayınlar

YURT DIŞI YAYINLARI (SCI Tarafından Taranan Dergiler)

1.Arslan,M.,Erdurmuş,C and Çakmakçi,S.,2013.Effects of NaCl concentrations on germinationand early seedling growth of silage sorgum ( Sorghum bicolor (L.) Moench) varieties on different textured soils. Journal of Food Agrıculture & Envıronment Vol.11 (2):474-476.

2. Bilgili,U.,Uzun,A.,Sincik,M.,Yavuz,M.,Aydinoglu,B.,Cakmakci,S.,Geren,H.,Avcioglu,R.,Nizam,I.,Tekeli,AS.,Gul,I.,Anlarsal,E.,Yucel,C., Avci,M.,Acar,Z.,Ayan,I., Ustun,A., Acikgoz,E. 2010. Forage Yield and Lodging Traits in Peas (Pisum sativum L.) With Different Leaf Types. Turkish Journal of Field Crops,15(1):50-53.

3.Acikgoz, E., Ustun, A., Gul, I., Anlarsal, E., Tekeli, A. S., Nizam, I., Avcioglu, R., Geren, H., Çakmakçı, S., Aydinoglu, B., Yucel, C., Avci, M., Acar, Z., Ayan, I., Uzun, A., Bilgili, U., Sincik, M., Yavuz, M. 2009. Genotype x environment interaction and stability analysis for dry matter and seed yield in field pea (Pisum sativum L.). Spanish Journal of Agricultural Research,  7 (1): 96-106.

4.Çakmakçı S., Aydınoğlu, B., Karaca, M., Bilgen, M.2006. Heritability of Yield Components in Common Vetch (Vicia sativa L.). Acta Agriculturae Scandinavica, Section B -Soil and Plant Science, 56 (1);54-59.

5.Karagüzel, O., I. Baktir, S. Cakmakci, V. Ortacesme, B. Aydinoglu, M. Atik. 2004. Responses  of native Lupinus varius (L.) to culture conditions: effects of photoperiod and sowing time on growth and characteristics. Scientia Horticulturae. 103: 339-349.

6. Karagüzel, O., Baktır, İ., Çakmakçı, S. ve Ortaçeşme, V., 2004. Growth and Flowering Responses of Lupinus varius L. to Paclobutrazol. HortScience.39(7): 1659-1663.

7. Çakmakçı, S., Aydınoğlu, B., Arslan, M., Tetik, M., 2004. Effects of Different Plant Species and Different Sowing Dates on the Forage Yield, Grazing Capacity and Estimated Carcass Weight in the Continental Climate Zones. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 28 (4):701-705.

8. Karagüzel, O., Çakmakçı, S., Ortaçeşme, V., Aydınoğlu, B. 2004. Influence of Seed Coat Treatments on Germination and Early Seedling Growth of Lupinus varius (L.). Pakistan Journal of Botany 36 (1):65-74

9. Çakmakçı, S., Aydınoğlu, B., Karaca M. 2003. Relationships between seed yield and some morphological and agronomical characters in common vetch (Vicia sativa L.) genotypes. Bangladesh J Botany 32 (2): 89-94.

10. Çakmakçı, S., Aydınoğlu, B., Karaca, M. 2003. Strains for macro-productivity in common vetch (Vicia sativa). Indian J Agr Sci 73 (5): 296-297.

11. Çakmakçı, S., Aydınoğlu, B., Karaca, M., 2003.Determining Relationships Among Yield and Yield Components Using Correlation and Path Coefficient Analyses in Summer Sown Common Vetch (Vicia sativa L.) Genotypes. Pakistan Journal of Botany 35 (3), 387-400.

12. Çakmakçı, S., Açıkgöz, E., 1994. Components of Seed and Straw Yield in Common Vetch (Vicia-Sativa L.). Plant Breeding 113(1), 71-74.

DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1.Aydınşakir,K.,Erdurmuş,C.,Büyüktaş,D.,Çakmakçı,S.2012.Tuz (NaCl) stresinin bazı sorgum (Sorghum bicolor ) çeşitlerinin çimlenme ve erken fide gelişimi üzerine etkileri.Akd.Üniv.Ziraat Fak.Dergisi.25(1):47-52.Antalya.

2. Arslan, M. ve Çakmakçı S., 2011. Mısır (Zea mays) ve sorgumun (Sorghum bicolor) farklı bitkilerle birlikte yapılan silajlarının karşılaştırılmaları. Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Derg. 24(1): 47-53.

3.Erdurmuş,C,.Çakmakçı.,S. 2009.Antalya Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia L.Willd.)Hatlarında Bitkisel ve Tarımsal Özelliklerin Saptanması.Akd.Üniv.Zir. Fak. Derg,22(1),113-119.

4. Aydınoğlu, B., Karaca, M., Çakmakçı, S., İnce, A. G., Elmasulu, S. Y. 2005. DNA Minisatellit Markırlarından Yararlanılarak Fiğde (Vicia sativa L.) Tane Veriminin Önceden Belirlenmesi Olanakları. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 18(2):169-174.

5. Çakmakçı, S., Aydınoğlu, B., Arslan, M. 2005. Farklı Ekim Yöntemlerinin Fiğ (Vicia sativa L.)+İngiliz Çimi (Lolium perenne L.) Karışımlarının Ot Verimine Etkisi. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 18(1):107-112.

6. Çakmakçı, S., Aydınoğlu, B. Arslan, M.,Özyiğit,Y.,Tetik,M.,Bilgen,M., 2004. Determination of Optimum Winter Sowing Date for Some Forage Species in Terms of Forage Yield of Rangelands in the Continental Climate Zones. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 17(1):43-47.

7. Arslan, M ve Çakmakçı, S. 2004. Farklı Çim Tür ve Çeşitlerinin Antalya İli Sahil Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin ve Performanslarının Belirlenmesi. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 17(1):31-42.

8. Karagüzel, O., Baktır, İ., Çakmakçı, S., Ortaçeşme V., Aydınoğlu, B., Atik, M., 2003. Yetiştirme Ortamı ve Ekim Zamanlarının Güney Anadolu Doğal Lupinus varius'larının Büyüme ve Çiçeklenme Özelliklerine Etkisi. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 16(2): 187-197.

9.Karagüzel, O., Çakmakçı, S., Aydınoğlu, B., 2003. Doğal Lupinus varius (L.) Populasyonunda Gün Uzunluğunun Tohum Bağlama Tohum ve Bazı Çimlenme Özelliklerine Etkisi. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 16(1): 69-77.

10.Tetik, M., Sarıbaşak, H., Çakmakçı, S., Bilgen, M., Aydınoğlu, B., 2002. Burdur Kemer İlçesi Mera   Alanlarında  Kullanılacak Islah Yöntemlerinin Saptanması. BAORAM .Teknik Bülten, 16, 1-41.

11.Çakmakçı, S., Aydınoğlu, B., 2002. Akdeniz Sahil Kuşağında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Bitkisinde Farklı Sıra Arası ve Gübre Dozlarının Ot Verimine Etkisi. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 15 (1): 95-99.

12. Çakmakçı, S., Aydınoğlu, B., Özyiğit, Y., Arslan M., Tetik M., 2002. Burdur-Kemer İlçesi Akpınar Yaylasında Bitki ile Kaplı Alanın Belirlenmesinde Üç Farklı Ölçüm Yönteminin Kullanılması ve Karşılaştırılması. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 15 (2): 1-7.

13. Çakmakçı, S., Aydınoğlu, B., Açıkgöz, E., 2002. Effect of Seeding Dates On Dry Matter and Protein Yield of Common Vetch (Vicia sativa L.) in Mediterranean Rainfed Conditions. Turkish Journal of Field Crops 7 (2): 73-77.

14. Aydınoğlu, B., Çakmakçı, S., 2001. Antalya İli Sahil Kuşağında Farklı Kışlık ve Yazlık Ekim Zamanlarının Adi Fiğ (Vicia sativa L.)'in Tohum Verimi ve Kalitesine Etkileri. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 14 (2): 39-45.

15. Çakmakçı, S., Aydınoğlu, B., Çatlıoğlu, Ş.G., Köseoğlu A.T., Kaya, H., 2001. Farklı Toprak Koşullarının Leuceana leucocephala'ın Çimlenme Karakteristikleri Üzerine Etkileri Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 14 (1): 161-170.

16. Bilgen, M., Çakmakçı, S., 1999. Mısırda Koçan Üstü Aksamının Kesilerek Yem Olarak Kullanılmasının Dane Verimi ve Gelişimi Üzerine Etkisi. Tübitak-Tr. J. of Agriculture and Forestry 23 (5): 1043-1049.

17. Çakmakçı, S., Çeçen, S., Aydınoğlu, B. 1999. Antalya da Sonbahar Ekimlerinde Bazı Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin Tane ve Kes Verimleri Yönünden Ekim Nöbetine Girebilme Olanakları. Tübitak-Tr. J. of Agriculture and Forestery 23 (3): 679-685.

18. Çakmakçı, S., Çeçen, S., Aydınoğlu, B. 1999. Antalya'da Bazı Fiğ Türlerinin Tane ve Kes Verimleri Yönünden Ekim Nöbetine Girebilme Olanakları. Tübitak-Tr. J. of Agriculture and Forestry 23 (3): 613-618.

19. Çakmakçı, S., Gündüz, İ., Aydınoğlu, B., Çeçen, S., Tüsüz, M.A. 1999. Sorgum (Sorghum bicolor L.)'un Silajlık Kullanımında Farklı Biçim Devrelerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Tübitak-Tr. J. of Agriculture and Forestry 23 (3): 603-613.

20. Çakmakçı, S., Çeçen, S. 1999. Antalya İlinde Bazı Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin Ekim Nöbetine Girebilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Tübitak-Tr. J. of Agriculture and Forestry 23 (1): 119-123.

21.Çakmakçı, S., Aydınoğlu, B.1999. Leucaena leucopcephala L. Tohumlarında Farklı Çimlendirme Öncesi Uygulamaların Sürme Gücü Üzerine Etkileri. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 12: 87-92.

22. Çeçen, S., Çakmakçı, S., Turgut, İ., 1998. Bazı Kendilenmiş Mısır Hatları ve Yoklama Melezlerinin İkinci Ürün Koşullarında Karşılaştırılması. Tübitak-Tr. J. of Agriculture and Forestry 22 (3): 209-214.

23. Çakmakçı, S., Ünay, A., Açıkgöz, E., 1998. Adi Fiğ (Vicia sativa L.)' de Tohum ve Saman Verimleri ile İlgili Karakterlerin Değişik Yöntemlerle Saptanması. Tübitak-Tr.J. of Agriculture and Forestry 22 (2): 161-165.

24. Çakmakçı, S., Kolak, R., 1997. Antalya'da Hayvan ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ile Çayır-Mer'aların Bugünkü Durumu. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 10, 358-367.

25. Çakmakçı, S., Barut, N., 1997. Besin Değeri Düşük Kaba Yemlerin Sindirilebilirlik ve Besleyicilik Değerlerinin Artırılması Yöntemleri. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 10, 345-357.

26. Çakmakçı, S., Çeçen, S., Aydınoğlu, B., 1997. Farklı Tuz Ortamlarında Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Çimlenme ve Gelişme Durumları. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg 10, 169-180.

27. Çakmakçı, S., Çeçen., S., 1997. Farklı Kuraklık Periyodlarının Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Çimlenme ve Gelişmeleri Üzerine Etkileri. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 10: 95-108.

28. Çakmakçı, S., Aydınoğlu, B., Çeçen, S., 1997. Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Farklı Kireç Ortamlarında Çimlenme ve Gelişme Durumları. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 10: 11-24.

29. Çeçen, S., Çakmakçı, S., 1996. Yüksek Sıcaklığın Bitkilerin Gelişimi Üzerine Etkileri. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 9: 216-231.

30. Çakmakçı, S., Çeçen, S., 1996. Türkiye'de Hayvan Varlığı ve Yem Bitkileri Üretimi Arasındaki İlişkiler ve Geliştirme Olanakları. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 9: 185-202.

31.Çakmakçı, S., Ceylan, E., 1996. Yem Bitkilerinden Kaynaklanan Beslenme Düzensizlikleri ve Zehirlenmeler. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. (9): 172-184.

32. Uzun, B., Çakmakçı, S., Çağırgan, M.İ., 1996. Tek Mideli Hayvanlarda Arpa ß-Glukan İçeriğinin Beslenme Değerine Etkisi ve Analizi. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 9: 138-151.

33. Çakmakçı, S., Çeçen, S., 1996. Farklı Sıcaklık Derecelerinin Bazı Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin Çimlenmeleri Üzerine Etkileri. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. 9: 86-93.

34. Çakmakçı, S., Gündüz, İ., Çeçen, S., 1995. Sentetik Varyete Islahı ve Yem Bitkilerinde Kullanımı. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. (8): 368-379.

35. Çakmakçı, S., Açıkgöz E., 1993. Tarla Bitkilerinde Soğuğa Dayanıklılık Mekanizması ve Dayanıklılık Islahı. U.Ü. Zir. Fak. Derg. 9: 193-204.

36. Çakmakçı, S., Açıkgöz, E., 1987. Adi Fiğ (Vicia sativa L.)' de Ekim Zamanı Sıra Arası Uzaklığı ve Biçim Devrelerinin Ot Verimine ve Kalitesine Etkisi. Tübitak-Doğa Derg. 11 (1): 179-185.

37. Açıkgöz, E.,Çakmakçı, S.,1986. Bursa Koşullarında Adi Fiğ ve Tahıl Karışımının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Araştırmalar. U.Ü. Zir. Fak. Derg. 5: 65-73.

HAKEMLİ KONFERANS/SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

1.Çürek,M.,Erdurmuş,C.,Çeçen,S.,Aydınoğlu,B.,Bilgen,M.T and Çakmakçı,S.,2012.Pasture improvement programs carried out on some coastal pastures and highland ranges of Antalya.Series A:Mediterranean Seminars.Number 102.s.343-345.Samsun.

2.Erdurmuş,C.,Çakmakçı,S.,2012.Locations and some agricultural properties of Medicago orbicularis L.genotypes present in Antalya flora.Series A:Mediterranean Seminars.Number 102.s.207-211.Samsun.

3 .Öten,M ve Çakmakçı,S.,2011.Sorgum Silajında Farklı Yöntemlerle Silaj Kalitelerinin Belirlenmesi. IX.Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi.Cilt I.s. 567-570 .Bursa.

4.Erdurmuş,E.,Çeçen,S.,Çakmakçı,S.,Toker,R.,2010.A Research on Heavy Metal Statues in Some Pasture Soil of Antalya.Second International Symposium on Sustainable Development.566-570.June 8-9,Sarajevo.

5.Öten,M., Çakmakçı,S.,2010.Determination of Optimum Seed Sowing Time for Six Different Sorghum Cultivars in Purpose of Silage Production in Mediterrenean Coastline. Second International Symposium on Sustainable Development .464-467. June 8-9,Sarajevo.

6. Karagüzel, O., Çakmakçı, S.,2008. Lupinus varius L.da Büyüme ve Çiçeklenme Özellikleri Arasındaki İlişkiler ve Doğal Ortamda Bu Özelliklere Bitki Sıklığının Etkisi.III.Ulusal Süs Bitkileri Kongresi,68-75,İzmir.

7. Açıkgöz, E., Üstun, A., Gül, İ., Anlarsal, E., Tekeli, A. S., Nizam, İ., Avcıoğlu, R., Geren, H., Çakmakçı, S., Aydınoğlu, B., Yücel, C., Avcı, M., Acar, Z., Ayan, İ., Uzun, A., Bilgili, U., Sincik, M., Yavuz, M.,2007.Yem Bezelyesi (pisum sativum l.) nde GenotipxÇevre İlişkileri  ve Kuru Madde ile Tohum Veriminde Stabilite Analizleri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt:2,79-82, Erzurum.

8. Bilgili,U., Uzun,A., Sincik,M., Yavuz,M., Acikgoz,E., Ustun,A., Gul,I.,Anlarsal,E., Tekeli, S., Nizam,I., Avcioglu,R.,Geren,H., Cakmakci,S., Aydinoglu,B., Yucel,C.,Avci,M., Acar,Z., Ayan,I.,2007.Farklı Yaprak Tiplerindeki Yemlik Bezelye Hatlarının Verim ve Bazı Verim Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt:2,83-86, Erzurum.

9.Erdurmuş,C.,Çakmakçı,S.,2009.Antalya Sahil Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia(L)Willd) Hatlarının Verim ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt:1,1-14, Hatay.

10. Aydınoğlu, B., Çakmakçı, S., Çürek, M., Özen, N. 2007. Antalya Ekolojik Koşullarında Farklı Biçim Dönemlerinin Bazı Sorgum (Sorghum bicolor L.) ve Sudanotu (Sorghum sudanense L.) Çeşitlerinin Verim ve Ham Besin Maddeleri Üzerine Etkileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran, 161-164, Erzurum.

11. Çürek, M., Aydınoğlu, B., Özen, N., Çakmakçı, S. 2007. Farklı Biçim Dönemlerinin Bazı Sorgum ve Sudanotu Çesitlerinin Silaj Kalitelerine Etkileri. 5. Zootekni Bilim Kongresi. 5-8 Eylül 2007, Van.

12. Cürek, M., Aydınoğlu, B., Özen, N., Çakmakçı, S. 2005. Farklı Biçim Dönemlerinin Bazı Sorgum ve Sudanotu Çeşitlerinin Hasıl ve Silaj Kalitelerine Etkileri. III. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi. 7-10 Eylül.119-123. Adana.

13. Karagüzel, O., Baktır, İ., Çakmakçı, S., Ortaçeşme V., Aydınoğlu, B., Atik, M., 2002. Skarifikasyon Yöntemleri, Sıcaklık ve Ekim Zamanlarının Lupinus varius L.'un Bazı Çimlenme Özelliklerine Etkileri. II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi. 22-24 Kasım. 40-47. Antalya.

14.Tetik, M., Çakmakçı, S., 2002. Batı Akdeniz Bölgesinde Hayvan Varlığı, Meraların Önemi ve Burdur-Kemer İlçesi Mera Alanlarında Islah Çalışmaları. Batı Toroslar I. Ulusal Sempozyumu. 28-30 Kasım 2002. Antalya.

15. Açıkgöz E., Çakmakçı, S., Turgut, İ., Bulur, V., Uzun A., Aydoğdu, L., 1996. Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Islah Çalışmaları. Türkiye 3. Çayır-Mera Yem Bitkileri Kongresi. 219-223. 17-19 Haziran, Erzurum.

16. Yüce, S., Turgut, İ., Çağırgan, İ.M., Çakmakçı, S., Baydar, H., Ünay, A., Bilgen, M., 1992. Batı Akdeniz Bölgesinde Tarla Bitkileri Tarımı. Batı Akdeniz Bölgesi I. Tarım Kongresi, 88-92. Antalya.

17.Yürür, N., Turan, Z.M., Çakmakçı, S., 1987. Bazı Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Bursa Koşullarında Verim ve Adaptasyon Yeteneği Üzerine Araştırmalar. Türkiye Tahıl Simpozyumu. TÜBİTAK TOAG-U.Ü. Zir. Fak., 59-69. Bursa.

DİĞER YAYINLAR

1.Çakmakçı,S.,2012.Saman İthalatı Bir Çözüm mü ?.Tarımın Sesi.Sayı:34.s.11-14.Antalya.

2.Çakmakçı, S., Aydınoğlu, B., 2009. Yembitkileri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları,ISBN:978-605-60864. s.410-416.

3. Çakmakçı, S., Bilgen, M., Sümbül, H., 2008. Türkiyenin Çayır ve Mera Bitkileri . Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,Çayır,Mera,Yem Bitkileri ve Havza Geliştirme Daire Başkanlığı.ISBN:978-9944-0776-1-3, s.27-396.

TESCİLLER

1. Prof Dr. Esvet AÇIKGÖZ (Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü) ve Prof. Dr. Sadık ÇAKMAKÇI (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü) tarafindan seleksiyon ıslahı metodu ile geliştirilen “28-1” nolu adi fiğ      (Vicia sativa L.) hattı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü Tarafından 2005 yılında “Gülhan” çeşit ismi verilerek tescil edilmiştir.

9. PROJELERİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELERİ:

1) Proje Yürütücüsü Olarak:

Başlangıç ve Bitiş

Tarihleri

Projenin Adı

 

2011-2013

Adi Fiğ (Vicial Sativa L.)’De Farklı Aşılama Yöntemleri İle Bakteri (R. Leguminasarum) Aşılamasının Verim Ve Azot Fiksasyonu Üzerine Etkisi

2009-2012

Antalya Doğal Florasından Toplanan Düğmeli Yonca (Medicago orbicularis (L.))'nin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu

2006-2008

Mısır (Zea mays L.) ve Sorgumun (Sorghum bicolor L.) farklı Bitkilerle Birlikte Yapılan Silajların Karşılaştırılmaları 

2004-2005

Antalya Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd) Hatlarında Bitkisel ve Tarımsal Özelliklerinin Saptanması 

2003-2006

Sorgum’ un (Sorghum bicolor L.) Farklı Hasat Dönemlerinin Silaj Kalitesine Etkisi

2003-2004

Akdeniz Sahil Kuşağında 6 Farklı Sorgum Çeşidinin Silaj Amaçlı Üretiminde En Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

2002-2003

Farklı Çim Tür ve Çeşitlerinin Antalya İli Sahil Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin ve Performanslarının Belirlenmesi

2001-2005

Farklı Biçim Dönemlerinin Sorgum (Sorghum bicolor L.)’ un Hasıl Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu Üzerine Etkileri.

1999-2000

Farklı Toprak Koşullarının Yem Ağacının (Leuceana leucocephala) Çimlenme Döneminde Gelişimi Üzerine Etkileri

1997-1999

Antalya Bölgesi Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Adi Fiğin (Vicia sativa L.) ’in Ot ve Tohum Verimleri ile Protein Oranlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

2008-2010.

Kuru Ot Üretiminde Koruyucu Madde Kullanımı, Nem İçeriği ve Balya Yoğunluğunun Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L.)

İtalyan Çimi (Lolium multiflorum Lam.) Karışımlarının Depolama Özellikleri ve Besin Maddesi Değişimleri Üzerine Etkileri

2)Yardımcı Araştırıcı Olarak: 

TÜBİTAK PROJELERİ

1) Proje Yürütücüsü Olarak:

Başlangıç ve Bitiş

Tarihleri   

Projenin Adı   

Antalya Bölgesi Koşullarına Uygun Yüksek Ot ve Tane Verimine Sahip Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Hatlarının Elde Edilmesi

 

1997-2000

2) Yardımcı Araştırıcı Olarak 

1998-2001

  

Projenin Adı   

Burdur Kemer İlçesi Mera Alanlarında Kullanılacak Islah Yöntemlerinin Saptanması Üzerine Çalışmalar

 

 

1997-2000

 

Gün Uzunluğu, Dikim Tarihleri ve Paclobutrazolun Gazipaşa Yöresi Doğal Acı Baklalarının (Lupinus varius L.) Büyüme Çiçeklenmelerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma

Antalya Florasında Yetişen Mercanköşkte (Origanum Majorana L.) Yüksek Verim Ve Kalite Tiplerin Seleksiyonu 

Proje No: 110O702 

105.580 TL

01.04.2011-01.04.2014

Ulusal 

TARIM VE KÖYİŞLERI BAKANLIĞI PROJELERİ

Proje Yürütücüsü Olarak:

PROJENİN ADI

BAŞLAMA YILI

BİTİŞ YILI

MALİYETİ (TL)

Yenidumanlar Mera Islah ve Amenajman Projesi

01.01.2004

31.12.2009

136.392,00

Eymir Mera Islah ve Amenajman Projesi

05.01.2004

30.10.2008

497.587,26

Yağca Mera Islah ve Amenajman Projesi

05.01.2004

30.10.2008

304.268,00

Küçükköy Mera Islah ve Amenajman Projesi

01.10.2006

30.10.2010

1.127.140,00

10. YÖNETİLEN TEZLER

YÜKSEK LİSANS

Semiha ÇEÇEN, 1994: Bazı Kendilenmiş Mısır Hatları ve Yoklama Melezlerinin İkinci Ürün Koşullarında Karşılaştırılması

İrfan GÜNDÜZ, 1995: Sorghum (Sorghum bicolor L.)’ un Silajlık Kullanımında   Farklı içim Devrelerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

İmdat KESKİN, 1996: Normal ve Okra Yapraklı İki Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genotipinin Değişik Ekim Sıklıklarında Karşılaştırılması.

Bilal AYDINOĞLU, 1999: Antalya Bölgesi Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Adi Fiğin (Vicia sativa L.) ’in Ot ve Tohum Verimleri ile Protein Oranlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma.

Mehmet ARSLAN, 2003:Farklı Çim Tür ve Çeşitlerinin Antalya İli Sahil Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin ve Performanslarının Belirlenmesi

Mehmet ÖTEN, 2005: Akdeniz Sahil Kuşağında 6 Farklı Sorgum Çeşidinin Silaj Amaçlı Üretiminde En Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Cengiz ERDURMUŞ, 2006:Antalya Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia (l.) Willd) Hatlarında Bitkisel ve Tarımsal Özelliklerin Saptanması Üzerine Araştırma.

Elif KILIÇ,2013: Adi Fiğ (Vicial Sativa L.)’De Farklı Aşılama Yöntemleri İle   Bakteri (R. Leguminasarum) Aşılamasının Verim Ve Azot Fiksasyonu Üzerine Etkisi

DOKTORA

Bilal AYDINOĞLU, 2005   :Farklı Biçim Dönemlerinin Sorgum (Sorghum bicolor L.)’un Hasıl Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu Üzerine Etkileri

Mehmet ARSLAN , 2008  :Mısır (Zea mays L.) ve Sorgumun (Sorghum bicolor L.) farklı Bitkilerle Birlikte Yapılan Silajların Karşılaştırılmaları

Cengiz ERDURMUŞ,2013: Antalya Doğal Florasından Toplanan Düğmeli Yonca  (Medicago orbicularis (L.))'nin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu

Sayfa Özeti: Prof.Dr.Sadık ÇAKMAKÇI

Sayfa Açıklaması: FİĞ SORGUM SORGHUM

Anahtar Kelimeler: