Akdeniz Üniversitesi

KİŞİSEL BİLGİLER

Ad Soyad

Adres 

TELEFON

FAKS

E-POSTA

Engin YOL

Akdeniz Üni. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü

0 242 227 44 00 (DAHİLİ: 2520)

0 242 227 45 64

enginyol@akdeniz.edu.tr

engin

EĞİTİM

YIL

DERECE

ÜNİVERSİTE

ALAN

2011 - 2015

Doktora

Akdeniz Üniversitesi

Tarla Bitkileri

2008 - 2011

Yüksek lisans

Akdeniz Üniversitesi

Tarla Bitkileri

AKADEMİK DENEYİM

YIL

ÜNVAN

BÖLÜM

ÜNİVERSİTE

2015 - 

Yrd. Doç Dr.

Tarla Bitkileri

Akdeniz Üniversitesi

2009 - 2015

Arş. Gör.

Tarla Bitkileri

Akdeniz Üniversitesi

KONGRELER, SEMPOZYUMLAR

TARİH

KONU

29 Ağustos-1 Eylül 2016

EUCARPIA Genel Kongresi, Zürih, İsviçre

1-6 Kasım 2015

 II.Uluslararası Bitki Islahı Kongresi ve EUCARPIA Yağ ve Protein Bitkileri Konferansı-Antalya, Türkiye 

4-7 Mayıs 2015

Avrupa Protein Bitkileri Kongresi- Pontevedra, İspanya

15-18 Mayıs 2014

Avrupa Biyoteknoloji Kongresi- Lecce, İtalya

10-14 Kasım 2013

Uluslararası Bitki Islahı Kongresi- Antalya, Türkiye

30 Eylül -1 Ekim 2013

COST action FA0807 Final Meeting- Lizbon, Portekiz

27-30 Nisan 2011

I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi - Eskişehir, Türkiye

26-30 Nisan 2010

5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) and 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII) - Antalya, Türkiye

19-22 Ekim 2009

VIII. Tarla Bitkileri Kongresi - Hatay, Türkiye

ETKİNLİKLER

Genetiği Değiştirilmiş Bitkilerin Tarla Koşullarında Gözlenmesi ve Muhtemel Riskler. 2012 Doktora Semineri 

Antalya Tarım Master Planı 2011

Growtech Eurasia 2009. Alternatif enerji bitkileri


TEŞVİK/BURS/DESTEK

TUBİTAK yayın teşvik ödülü, 2015

TUBİTAK "2224-A - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı" - Kongre Katılım Desteği, 2015

TUBİTAK yayın teşvik ödülü, 2014

TUBİTAK yayın teşvik ödülü, 2012

TUBİTAK yayın teşvik ödülü, 2012

TUBİTAK " 2223- Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı" - Kongre Katılım Desteği, 2011

PROJELER

TÜBİTAK. Yüksek Şeker Miktarı, Biyokütle ve Biyoetanol İçin Sorgumda Seleksiyon. 2013-2016.
Proje Numarası: 113O092

Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi. Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) germplasmında bazı hastalık ve zararlılara dayanıklılık genlerinin moleküler markerlerle belirlenmesi ve moleküler ıslah yardımıyla ileri hat ve çeşitlere aktarılması. Doktora Tez Projesi. 2014-2015
Proje Numarası: FDK-2014-140

SAN-TEZBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yerfıstığında (Arachis hypogaea L.) tohum ve yağ verimi yüksek hatların geliştirilmesi. 2013-2016
Proje Numarası: 01527-STZ-2012-2 

TUBITAK– COST (FA0807). Susamda Phyllody hastalığına dayanıklılık için seleksiyon. 2011- 2014.
Proje Numarası: 111O027

TUBITAK. Susamda Genetik Çesitliligin Agro-Morfolojik Karakterler Kullanılarak Belirlenmesi. 2008-2009. 
Proje Numarası: 107O912.

Akdeniz Universitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Dünya Susam Koleksiyonunun Agro-Morfolojik ve Kalite Özellikleri Bakımından Karakterizasyonu ve Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi
Proje Numarası: 2010.02.0121.001

KURS/ TOPLANTI/ WORKSHOP

SNP discovery and analysis using next generation technologies: exome capture and RNAseq, James Hutton Institute, Dundee, Scotland, 19-20 May 2016.

Linux for Genomics. Edinburgh University, Edinburgh, Scotland, 13 May 2016.

Galaxy Bioinformatics Workshop. 3rd annual Next Generation Sequencing Conference. Glasgow, Scotland, 29 April 2016.

Latest technologies for crop improvement. BISAB-TURKTOB. Antalya, Turkey, 22-26 February 2015.

Methodologies to improve phytoplasma DNA extraction from plants and insects. COST (European Cooperation in Science and Technology). Ankara, Turkey, 3–7 September 2012. 

Field Trials, Post-Release and Post-Market Monitoring of GMOSs. ICGEB. Zagreb, Croatia, 5-7 December 2011.

School on bioinformatical analyses of phytoplasma sequences. COST (European Cooperation in Science and Technology). Belgrade, Serbia, 31 October–3 November, 2011.

Basic Concepts and Statistical Analysis in Population Genetics. TUBITAK (Scientific and Technical Research Council of Turkey), Marmara Research Center. Kocaeli, Turkey 14–18 June 2010.

Workshop, Theoretical Approaches and their Practical Application in the Risk Assessment for the Deliberate Release of Genetically Modified Plants. ICGEB. Trieste, Italy, 28 September-2 October 2009.

III. Molecular Biotechnology Spring School 2008, Samsun, Turkey, 24-27 May 2008.
 
YAYINLAR

SCI'ce taranan dergilerde yayınlanan yayınlar

Engin YOL, Hari D. UPADHYAYA, Bulent UZUN (2016). Identification of rust resistance in groundnut using a validated SSR marker, Euphytica, 210:405-411.

Cengiz IKTEN, Rustem USTUN, Mursel CATAL, Engin YOL, Bulent UZUN (2016) Multiplex Real-Time qPCR Assay for Simultaneous and Sensitive Detection of Phytoplasmas in Sesame Plants and Insect Vectors. PLoS ONE 11(5): e0155891. doi:10.1371/journal.pone.0155891

Bulent UZUN, Engin YOL (2016) Molecular breeding for introgression of nematode resistance gene in groundnut (Arachis hypogaea L.). Journal of Biotechnology, 231(2016): 43.

Engin YOL, Ramazan TOKER, Muharrem GOLUKCU, Bulent UZUN (2015). Oil content and fatty acid characteristics in Mediterranean sesame core collection. Crop Science, 55(5): 2177-2185.

Engin YOLHari D. UPADHYAYA, Bulent UZUN (2015)Molecular diagnosis to identify new sources of resistance to sclerotinia blight in groundnut (Arachis hypogaea L.). Euphytica, 203: 367-374.

Engin YOL, Hari D. UPADHYAYA, Bulent UZUN (2014). Molecular marker assisted selection for resistance to sclerotinia blight in groundnut (Arachis hypogaea L.). Journal of Biotechnology, 185(2014): 30.

Birgul GUDEN, Cengiz ERDURMUS, Engin YOL, Rustem USTUN, Cengiz IKTEN, Taner AKAR, Bulent UZUN (2014). Evaluation of a sorghum germplasm for plant height characteristic by using molecular markers. Journal of Biotechnology, 185(2014): 30.

Cengiz IKTEN, Mursel CATAL, Engin YOL, Rustem USTUN, Seymus FURAT, Cengiz TOKER, Bulent UZUN (2014). Molecular identification, characterization and transmission of phytoplasmas associated with sesame phyllody in Turkey. European Journal of Plant Pathology, 139:217–229.

Engin YOL, Seymus FURAT, Bulent UZUN (2013). Genetic control of purple plant color in sesame. Turkish Journal of Field Crops, 18(2): 229-232.

Bulent UZUN, Engin YOL (2013). Past, present and future of DNA-based studies for sesame crop improvement. Current Opinion in Biotechnology, 24(1): 117.

Cengiz IKTEN, Rustem USTUN, Mursel CATAL, Engin YOL, Bulent UZUN (2013). Sensitive detection of sesame phytoplasmas of 16SrII and 16SrIX groups in its plant and insect host using real-time PCR. Current Opinion in Biotechnology, 24(1): 40.

Cengiz IKTEN, Engin YOL, Mursel CATAL, Rustem USTUN, Bulent UZUN (2013). Molecular diagnosis of peanut witches’-broom group (16SrII) phytoplasma infecting sesame in Turkey. Current Opinion in Biotechnology, 24(1): 39-40.

Mürsel ÇATAL, Cengiz IKTEN, Engin YOL, Rustem ÜSTÜN, and B. UZUN (2013). First report of a 16SrIX group (Pigeon Pea Witches'-Broom) phytoplasma associated with sesame phyllody in Turkey. Plant Disease, 97(6): 835.

Engin YOL and Bülent UZUN (2012). Geographical patterns of sesame accessions grown under Mediterranean environmental conditions, and establishment of a core collection. Crop Science, 52(5): 2206-2214.

Bülent UZUN, Engin YOL, Seymus FURAT, Mehmet TOPAKÇI, Murad ÇANAKÇI, Davut KARAYEL (2012). The effects of different tillage methods on the post-wheat second crop sesame: seed yield, energy budget, and economic return. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 36(2012): 399-407.

Bülent UZUN, Engin YOL and Seymus FURAT (2012). The Influence of Row and Intra-row Spacing to Seed Yield and Its Components of Winter Sowing Canola in the True Mediterranean Type Environment. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18(1): 83-91.

Engin YOL and Bülent UZUN (2011). Inheritance of number of capsules per leaf axil and hairiness on stem, leaf and capsule of sesame (Sesamum indicum L.). Australian Journal of Crop Science, 5(1): 78-81.

Engin YOL, Emre KARAMAN, Şeymus FURAT and Bülent UZUN (2010). Assessment of selection criteria in sesame by using correlation coefficients, path and factor analyses. Australian Journal of Crop Science, 4(8): 598-602.

Mustafa ERBAS, Hanife SEKERCI, Süheyla GÜL, Seymus FURAT, Engin YOL, Bulent UZUN (2009). Changes in total antioxidant capacity of sesame (Sesamum sp.) by variety. Asian Journal of Chemistry, 21(7):  5549-5555.

SCI dışındaki indexlerce taranan dergilerde yayınlanan yayınlar

Bulent UZUN, Engin YOL and Seymus FURAT (2013). Genetic advance, heritability and inheritance in determinate growth habit of sesame. Australian Journal of Crop Science, 7(7):978-983.

Cengiz IKTEN, Engin YOL, Mursel, CATAL and Bulent UZUN (2011). Frequency distribution of sesame phyllody disease associated with phytoplasmas in Antalya province of Turkey. Phytopathogenic Mollicutes, 1(2): 101-102.

Diğer yayınlar

Engin YOL, Bulent UZUN (2013). Türkiye Yağ Bitkileri Politikası: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. TÜRKTOB - Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi, 2(7): 7-11.

Kitap bölümleri

Engin YOL, Cengiz Toker, Bulent UZUN (2015). "Traits For Phenotyping", in: Phenomics in Crop Plants: Trends, Options and Limitations, Jitendra K., Aditya, P., Shiv K., Eds., Springer-Verlag , New Delhi, pp.11-26.

Uluslararası  toplantılarda sunulan çalışmalar

Engin YOL, Bulent UZUN (2016) Flowering time diversity for U.S. groundnut mini-core collection produced under Mediterranean climate type. 20th EUCARPIA General Congress. Proceeding book, pp. 277, 29 August - 1 September 2016, Zurich, Switzerland.

Bulent UZUN, Engin YOL, Rustem USTUN, Cengiz IKTEN (2016) Breeding pipeline for resistance to phyllody phytoplasmas in sesame. 20th EUCARPIA General Congress. Proceeding book, pp. 70, 29 August - 1 September 2016, Zurich, Switzerland.

Engin YOL, Hari D. UPADHYAYA, Bülent UZUN (2015).Validation of field resistance to late leaf spot by using a molecular marker in groundnut. II. International Plant Breeding Congress and EUCARPIA – Oil And Protein Crops Section Conference. Proceeding book, pp. 149, November 01-06, 2015, Antalya, Turkey.

Mustafa POLAT, Rüstem ÜSTÜN, Birgül GÜDEN, Engin YOL, Bülent UZUN (2015). Identification of chlorophyll content in soybean (Glycine max (L.) merrill) by using soil plant analytical development (Spad)-502 meter. II. International Plant Breeding Congress and EUCARPIA – Oil And Protein Crops Section Conference. Proceeding book, pp. 220, November 01-06, 2015, Antalya, Turkey. 

Birgul GUDEN, Engin YOL, Cengiz IKTEN, Cengiz ERDURMUS, Bulent UZUN (2015). Marker screening for resistance to sorghum aphid (Melanaphis sacchari (Zehntner)) in sorghum (Sorghum bicolor ((L.) Moench). XXIIIrd EUCARPIA Maize and Sorghum Conference. Proceeding book, pp. 80, June 10-12, 2015, Montpellier, France. 

Engin YOL, Bulent UZUN (2015). Molecular breeding for resistance to foliar diseases in groundnut (Arachis hypogaea L.). Eucarpia International Symposium on Protein Crops - V Meeting AEL. Proceeding book, pp. 81, May 4-7, 2015, Pontevedra, Spain.

Rustem USTUN, Engin YOL, Ramazan TOKER, Muharrem GOLUKCU, Bulent UZUN (2015). Variability in groundnut for oil content and fatty acid composition. Eucarpia International Symposium on Protein Crops - V Meeting AEL. Proceeding book, pp. 175, May 4-7, Pontevedra, Spain.

Bulent UZUN, Engin YOL and Hari D. UPADHYAYA (2014). Marker-assisted screening for resistance to biotic stresses in groundnut. International Agricultural Congress. Proceeding book, pp. 93. November 25-27, Putrajaya, Malaysia.

Engin YOL, Cengiz TOKER, Bulent UZUN (2013). Future challenge to identification of drought tolerance and resistance: High-throughput plant phenotyping. International Plant Breeding Congress. Proceeding book, pp. 583. November 10-14, Antalya, Turkey.

Bulent UZUN, Cengiz IKTEN, Mursel CATAL, Rustem USTUN, Seymus FURAT and Engin YOL (2013). Advances in molecular diagnosis of the sesame phytoplasmas and resistance to sesame phyllody. COST action final meeting. Proceeding book, pp. 59. September 30- October 1, Lisbon, Portugal.

Bulent UZUN, Engin YOL, Rustem USTUN, Cengiz IKTEN, Mursel CATAL, Cengiz TOKER, Seymus Furat (2013). Screening, testing and molecular diagnosis for resistance against phyllody disease in sesame. EUCARPIA Genetic Resources section meeting Proceeding book, pp. 82. June 10-13, Alnarp, Sweden.

Bulent UZUN and Engin YOL (2012). Development of core set in sesame using principal component score strategy. The First International Biology Congress in Kyrgyzstan. Proceeding book, pp. 168-169. September 24-27, 2012. Bishkek-Kyrgyzstan.

Bulent UZUN, Engin YOL, Seymus FURAT, Rustem USTUN, Ramazan TOKER, Muharrem GOLUKCU. (2012). Assessment of oil content and fatty acid composition of the sesame core collection. Plant Breeding for Future Generations, EUCARPIA 19th General Congress. Proceeding book, pp. 274. May 21-24, 2012, Budapest, Hungary.

Bulent UZUN, Engin YOL Seymus FURAT (2012). Inheritance of purple color of stem, capsule and leaf of sesame (Sesamum indicum L.). 12th SABRAO Congress on Plant Breeding towards 2025: Challenges in a Rapidly Changing World (An International Conference to Celebrate His Majesty King Bhumibol’s 84th (7 Cycle) Birthday Anniversary). Proceeding book, pp. 71. January 13-16, 2012, Chiang Mai, Thailand.

Cengiz IKTEN, Engin YOL, Mursel, CATAL and Bulent UZUN (2011). Frequency distribution of sesame phyllody infected by phytoplasmas in Antalya, Turkey. Emerging phytoplasma diseases of stone fruits and other crops and their possible impact on EU Countries. Proceeding book, pp. 25-26. December 1-2, 2011, Istanbul, Turkey

Bulent UZUN, Engin YOL, Seymus FURAT (2011). Genetic behavior of capsule length and density in sesame (Sesamum indicum L.). Medicinal and Aromatic Plants in Generating of New Values in 21th Century. Proceeding book, pp. 121-122. November 9-12, 2011, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Bulent UZUN, Engin YOL and Seymus FURAT (2011). Screening for flowering time in groundnut (Arachis hypogeae L.) germplasm reproduced in the true Mediterranean type environment. “To serve and converse”- European Plant Genetic Resources Conferences 2011. Proceeding book, pp. 113. 5-7 April, Wageningen, Netherlands.

Engin YOL and Bulent Uzun (2010). Potential of Some Fabaceae Crops as Oily Plants. 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) and 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII). Proceeding book. pp. 171. 26-30 April, Antalya, Turkey.

Engin YOL, Didar Alpaslan, Seymus Furat and Bulent Uzun (2010). Disease Resistance Some Wild Species in Genus: Arachis. 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) and 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII). Proceeding book. pp. 266. 26-30 April, Antalya, Turkey.

Bülent UZUN and Engin YOL (2010). Genetic architecture of phenotypic traits in world sesame collection regenerated in Mediterranean climate. The Conference of Society for Experimental Biology. Proceeding book: pp. 358. 30th June - 3rd July 2010, Prague, Czech Republic.

Ulusal  toplantılarda sunulan çalışmalar

Engin YOL, Bülent UZUN (2011). Determination of photosynthetic activity in mini core germplasm at world groundnut collection. 1st National Agriculture Congress and Exposition on behalf of Ali Numan Kıraç with International Participation. Proceeding book, pp. 831-835. April 27-30 2011, Eskişehir, Turkey.

Engin YOL and Bulent UZUN (2009). Neglected and Alternative Oilseed Crops. Proceeding book. pp. 153. VIII. Field Crops Congress, Hatay, Turkey.

Bülent UZUN, Şeymus FURAT, Mehmet TOPAKCI, Murad ÇANAKCI, Davut KARAYEL, Engin YOL (2009). The Applications of Reduced Tillage and No-Till Sowing for the Second Crop Farming of Sesame. Proceeding book. pp. 217. VIII. Field Crops Congress, Hatay, Turkey.

Sayfa Özeti: Yrd. Doc. Dr. Engin YOL

Sayfa Açıklaması: Engin YOL susam yerfıstığı soya kolza

Anahtar Kelimeler: