Akdeniz Üniversitesi
TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
LİSANSÜSTÜ_DERSLERİ


Dersin Kredisi Dersin Verildiği
Dersin Kodu Dersin Adı Teo Uyg Top Bölüm Birim
70203501 Bitki Biyoteknolojisi 3 0 3 TBB FBE
70203502 Sitogenetik 2 2 3 TBB FBE
70203503 Populasyon Biyolojisi 3 0 3 TBB FBE
70203504 Kantitatif Genetik 3 0 3 TBB FBE
70203505 Mutasyon Islahı 3 0 3 TBB FBE
70203506 Deneme Planlama ve Değerlendirme 3 0 3 TBB FBE
70203507 Yem Bitkileri Özel Yetiştirme ve Islahı 3 0 3 TBB FBE
70203508 Tarla Bitkilerinde Melezleme Teknikleri 3 0 3 TBB FBE
70203509 Yem Bitkileri Araştırma Teknikleri 3 0 3 TBB FBE
70203510 Çayır Mer'a Ölçüm Teknikleri 3 0 3 TBB FBE
70203511 Tarla Bitkileri Evrimi 3 0 3 TBB FBE
70203512 Bitki Genetik Mühendisliği 3 0 3 TBB FBE
70203513 Bitki Islahında Yeni Gelişmeler 3 0 3 TBB FBE
70203514 Serin İklim Tahıllarında Ayırım Anahtarları 2 2 3 TBB FBE
70203515 Tarımda Bilgi İşlem Teknolojileri 3 0 3 TBB FBE
70203516 Tarla Bitkilerinde Tohumluk Üretim Teknikleri 3 0 3 TBB FBE
70203517 Arı Bitkileri ve Arı Meraları 3 0 3 TBB FBE
70203518 Bitki Sitogenetiği 3 0 3 TBB FBE
70203519 Baklagillerde Yumrucuk Oluşumunun Moleküler Biyolojisi 3 0 3 TBB FBE
70203521 Seminer-I  (YL) 0 2 1 TBB FBE
70203522 Seminer-II  (YL) 0 2 1 TBB FBE
70203550-72 Tarla Bitkilerinde Özel Konular (YL) 4 0 4 TBB FBE
70203591 Danışmanlık (YL) 0 1 1 TBB FBE
70203592 Danışmanlık (YL) 0 1 1 TBB FBE
70203600 Bitki Islahında Eşleme Desni ve Analizi 3 0 3 TBB FBE
70203601 Türkiye'de Bitki Islahının Ana Hedefleri 3 0 3 TBB FBE
70203602 Serin İklim Tahılları Islahı 3 0 3 TBB FBE
70203603 Heterozis Islahı 3 0 3 TBB FBE
70203604 Çayır Mer'a Sosyolojisi 3 0 3 TBB FBE
70203605 Çim Bitkileri ve Amenejmanı 3 0 3 TBB FBE
70203606 Geleneksel Bitki Islahı ve Biyoteknolojisi 3 0 3 TBB FBE
70203607 Bitkilerde Rekombinant DNA Teknikleri 3 0 3 TBB FBE
70203608 Populasyon Genetiği 3 0 3 TBB FBE
70203610 Farklı Çevre Koşullarının Çayır Mer'a Üzerindeki Etkileri 3 0 3 TBB FBE
70203611 Sürdürülebilir Tarım 3 0 3 TBB FBE
70203612 Alkaloid İçerikli Tarla Bitkileri 2 0 2 TBB FBE
70203613 Çayır Mer'a Florası 3 0 3 TBB FBE
70203614 Abiyotik (cansız) Stres Faktörlerine Karşı Dayanık Islahı 3 0 3 TBB FBE
70203615 Bitki Islahı Metodolojisi 3 0 3 TBB FBE
70203617 Biyotik (canlı) Stres Faktörlerine Karşı Dayanık Islahı 3 0 3 TBB FBE
70203619 Ürün Fizyolojisi 3 0 3 TBB FBE
70203621 Seminer-I (D) 0 2 1 TBB FBE
70203622 Seminer-II (D) 0 2 1 TBB FBE
70203650-72 Tarla Bitkilerinde Özel Konular (D) 4 0 4 TBB FBE
70203691 Danışmanlık (D) 0 1 1 TBB FBE
70203692 Danışmanlık (D) 0 1 1 TBB FBE

Sayfa Özeti: YÜKSEK LİSANS

Sayfa Açıklaması: akdeniz üniversitesi, tarla bitkileri, soya, kanola, tıbbi bitkiler, gdo, gm plants, yem bitkileri, genetik

Anahtar Kelimeler: